Terug

Geschenken in de salarisadministratie

Geef je een geschenk aan een werknemer buiten de dienstbetrekking om? Dan is er geen sprake van loon. De persoonlijke relatie tussen jou en de werknemer staat voorop. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt het dan met geschenken aan derden? Wij vertellen je er meer over.

Bloemen

Voordeel buiten de dienstbetrekking

We geven je een voorbeeld:
De partner van jouw werknemer is overleden. In verband met dit overlijden stuur je een rouwkrans. Dit doe je uit medeleven en respect. Het geschenk is daarom geen voordeel uit dienstbetrekking.

Voorwaarden

De belastingdienst neemt aan dat er in ieder geval géén sprake is van loon als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin anderen ook een soortgelijke attentie geven.
 • Het betreft geen geld of waardebonnen.
 • De factuurwaarde van de attentie is niet hoger dan € 25,00 inclusief BTW.

Met betrekking tot deze voorwaarden gelden de volgende bijzonderheden. Van een persoonlijke attentie is sprake als de persoon voorop staat in plaats van de medewerker bij het geven van de attentie. Bezorgkosten hoef je niet mee te tellen als deze apart op de factuur vermeld staan. En met waardebonnen worden zowel cadeaubonnen als vouchers bedoeld. De belastingdienst maakt geen verschil tussen deze twee verschillende waardebonnen bij de beoordeling van een geschenk.

Voorbeelden persoonlijke attentie:

 • fruitschaal bij ziekte;
 • rouwkrans bij overlijden;
 • bloemetje voor verjaardag.

Voorbeelden niet-persoonlijke attentie:

 • kerstpakket;
 • paashaas met Pasen;
 • chocoladeletter voor Sinterklaas;
 • bloemetje bij indiensttreding of een werkjubileum;
 • fles wijn voor secretaressedag of dag van de facilitair medewerker.

Deze geschenken zijn geen persoonlijke attenties omdat deze niet gericht zijn op de persoon maar op de werknemer.

Geschenken aan derden

Het kan ook voorkomen dat je een geschenk geeft aan een iemand die geen werknemer is. Zo’n geschenk is geen loon omdat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld:
Je geeft een kerstpakket aan een uitzendkracht. De uitzendkracht is niet bij je in dienst maar bij het uitzendbureau. Daarom is er geen sprake van loon.

Aangifte inkomstenbelasting

De ontvanger van het geschenk heeft verplichtingen. Is er sprake van een ondernemer? Dan beoordeelt deze zelf of er sprake is van winst uit onderneming. Is er geen sprake van winst uit onderneming én ook geen loon? Dan moet het geschenk wellicht aangegeven worden als resultaat uit overige werkzaamheden.

Voorbeeld:
De uitzendkracht uit het vorige voorbeeld verricht werkzaamheden voor jou. De uitzendkracht is geen ondernemer en ook niet bij jou in loondienst. In dit geval is sprake van resultaat uit overige werkzaamheden. De uitzendkracht geeft het geschenk aan in de aangifte inkomstenbelasting.

Uitbetaling aan derden

Geef je een geschenk aan iemand die werkzaamheden verricht maar geen werknemer is? En is er geen sprake van winst uit onderneming? Dan moet je het geschenk melden bij de belastingdienst als ‘uitbetaalde bedragen aan derden’.

Voorbeeld:
In het voorgaande voorbeeld krijgt een uitzendkracht een kerstpakket. Dit kerstpakket geef je door aan de belastingdienst als een uitbetaald bedrag aan een derde. Deze uitzendkracht is namelijk niet bij jou in dienst, verricht werkzaamheden en geniet geen winst uit onderneming. Het kerstpakket waardeer je op de waarde in het economisch verkeer.

Eindheffing

Je kunt de inkomstenbelasting voor jouw rekening nemen voor verstrekkingen aan relaties die je tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid ook aan jouw werknemers geeft. Dit doet je door eindheffing af te dragen over het geschenk. Als je kiest voor het afdragen van eindheffing dan doe je geen opgave ‘uitbetaalde bedragen aan derden’ bij de belastingdienst.

Deze eindheffing is 45% bij geschenken met een waarde van maximaal € 136. Is de waarde van het geschenk meer dan € 136? Dan is de eindheffing 75%.

Voorbeeld:
Je geeft een uitzendkracht een kerstpakket van € 150. Tegelijkertijd geef je aan al jouw werknemers ook een kerstpakket. Neem je de belasting voor jouw rekening? In dat geval draag je een eindheffing af van € 112,50 (150*75%).

Lees meer over uitbetalingen aan derden.