Overslaan en naar de inhoud gaan

Efficiënte en overzichtelijke processen

Wij ontwikkelen software en services voor de publieke sector. Samen met u gaan we aan de slag met procesoptimalisatie, management- en stuurinformatie en prestatieverbetering.

Kennis delen versnelt de vooruitgang

Het HRM-vakgebied is aan continue verandering onderhevig. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen is niet altijd makkelijk. De kennis en ervaring die wij opdoen delen wij graag met u.

Gespecialiseerde software en services voor elke organisatie

Op basis van jarenlange ervaring in de publieke sector zijn passende software en services ontwikkeld. Maar wij weten ook dat elke sector en elke organisatie anders is. Ontdek wat bij uw organisatie past.

De werkdruk bij leraren en docenten is hoog. Dit maakt het goed organiseren van onderwijs ondersteunende activiteiten belangrijk. Het ontlasten van leraren en docenten draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. IJK is zowel gespecialiseerd in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), speciaal onderwijs (so), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) als wetenschappelijk onderwijs (wo). IJK stelt alles in het werk om uw leraren en docenten lucht te geven.

De overheid is een bijzondere sector. Gemeenten, waterschappen, provincies, ZBO’s en rijksoverheden zijn het fundament onder onze samenleving. En democratie. Daarom hebben de ambtenaren, ondanks de wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA), een juridische uitzonderingspositie. Vastgelegd is de ambtenaren-cao: de CAR-UWO. IJK is geworteld in de overheid. Ruim vijfentwintig jaar geleden ontstaan als administratiekantoor voor gemeenten, gegroeid tot een overheidsexpert op het gebied van software en services.

Wij werken voor deze organisaties

Klanten die we helpen bij het efficiënter en overzichtelijker maken van processen.

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met u in gesprek over het efficiënter en overzichtelijker maken van uw processen. Dit doen we met procesoptimalisatie, HR-analytics, personeelsplanning, salaris en arbeidsvoorwaarden of de gesprekkencyclus. Zo brengen we uw organisatie verder.