Klachtenregeling

Ervaar je een probleem of meningsverschil? In onderling overleg zoeken wij naar een passende oplossing.

Tevredenheid hoog in het vaandel

Alle bedrijven binnen Driessen Groep werken dagelijks aan het verbeteren van de organisatie, werkwijzen, producten en diensten. Tevredenheid van klanten en medewerkers, integriteit en professioneel handelen van onze medewerkers staan bij Driessen Groep hoog in het vaandel. Onder meer een kwaliteitsmanagementsysteem, branchegerelateerde gedragsregels en een gedragscode (Moreel Kompas) dragen hieraan bij.

Een probleem of meningsverschil?

Ervaar je toch een probleem of meningsverschil? Driessen Groep nodigt je uit dit persoonlijk kenbaar te maken aan jouw contactpersoon binnen onze bedrijven. Zo kun je in onderling overleg een passende oplossing zoeken.

Klachtenfunctionaris

Als je samen met jouw contactpersoon niet tot een bevredigende oplossing komt, maak dan gebruik van de klachtenregeling. Hiermee dien je een klacht in bij de klachtenfunctionaris van Driessen Groep.