Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van onze website. Niettemin kan IJK er niet voor instaan dat de informatie op onze website altijd juist en volledig is. Evenmin kan IJK instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van onze website.

IJK sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van IJK. IJK is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt IJK zich het recht voor om op deze website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met u in gesprek over het efficiënter en overzichtelijker maken van uw processen. Dit doen we met procesoptimalisatie, HR-analytics, personeelsplanning, salaris en arbeidsvoorwaarden of de gesprekkencyclus. Zo brengen we uw organisatie verder.