Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van onze website. Niettemin kan IJK er niet voor instaan dat de informatie op onze website altijd juist en volledig is. Evenmin kan IJK instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van onze website.

IJK sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van IJK. IJK is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt IJK zich het recht voor om op deze website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met jouw organisatie in gesprek over het realiseren van doelen en ambities in (HR)bedrijfsvoering. Dit doen we samen met jou en onze toegewijde specialisten. Zij zorgen voor de juiste oplossing op het juiste moment. Dat kan door de inzet van dienstverlening op maat of implementatie van onze innovatieve software. Zo brengen we jouw organisatie verder.