Terug

Whitepaper 'Een nieuwe blik op HR-outsourcing in zorg & welzijn'

Economische en maatschappelijke druk op zorgorganisaties is niet nieuw. Door de kostenontwikkeling en introductie van de principes van marktwerking in de sector neemt de economische en maatschappelijke druk op de zorg- en welzijnsorganisaties al jarenlang toe. In reactie op deze ontwikkelingen kiezen steeds meer organisaties binnen de sector zorg & welzijn ervoor om (delen van) bedrijfsprocessen uit te besteden.

Cliënten stellen hogere kwaliteitseisen op het gebied van zorg, behandeling, wonen en welzijn. De zorgverzekeraars en de overheid verwachten uitgavenbeheersing en meer productie, innovatie en maatwerk tegen lagere prijzen. Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering, het rendement en de financiële reserves van organisaties. Tegelijkertijd nemen de financiële risico’s voor de zorg- en welzijnsorganisaties toe als gevolg van aanpassingen in de financiering.

HR-taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden?

Naast het outsourcen van de personeels- en salarisadministratie kijkt men ook steeds vaker naar het uitbesteden van overige HR-taken. Het succesvol uitbesteden wordt dan niet alleen bepaald door het administratiekantoor, maar ook door de software. Maar met welke specifieke wensen en eisen moet je rekening houden bij de keuze van een e-HRM-systeem of de wens om HRM al dan niet geheel of gedeeltelijk uit te besteden?

Vraag de whitepaper kosteloos aan

Vraag via onderstaand formulier deze whitepaper aan en lees alles over:

  • de visie op outsourcing in zorg & welzijn;
  • de 8 fasen van het projectplan: van visie en doelstelling naar beheer en onderhoud;
  • aandachtspunten en valkuilen bij het implementeren van een e-HRM-systeem.
* verplicht veld

Ja, ik ontvang graag deze publicatie

Vul onderstaand formulier in om 'Een nieuwe blik op HR-outsourcing in zorg & welzijn' aan te vragen.