Terug

Verwerking uitkering UWV in salarisadministratie zorgt voor minder premieafdracht Ufo

Een overheidswerkgever die voor hun werknemers een uitkering van UWV (werkgeversbetaling) ontvangt en doorbetaald, hoeft hierover geen Ufo-premie te betalen. Hoe verwerk je de werkgeverbetaling in je administratie?

HR_automation_tools

Overheidswerkgevers betalen voor hun overheidsmedewerkers geen premie AWf, maar premie voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). Voor 2023 is de Ufo-premie 0,68%. In het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst is vastgelegd welke werknemers worden aangemerkt als overheidswerknemer. Hieronder vallen ook werknemers die werkzaam zijn in het onderwijs. In het Handboek Loonheffingen is tevens vastgelegd dat over een werkgeversbetaling UWV geen Ufo-premie wordt betaald.

Wat is een werkgeversbetaling?

Een werkgeversbetaling is een uitkering van het UWV die de werknemer via de werkgever ontvangt. Dit kunnen betalingen voor de werknemersverzekeringen ZW, WW, WAO en WIA zijn. Daarnaast ook voor de werknemersvoorzieningen Wajong en WAZO. Bij WAZO gelden bij zwangerschaps- en bevallingsverlof, aanvullend geboorteverlof en wettelijk betaald ouderschapsverlof, maar ook de WIA-uitkeringen (WGA en IVA).

Waarom verwerken in de salarisadministratie en niet alleen in de financiële administratie?

De werkgeversbetaling mag niet alleen via de financiële administratie worden verwerkt. Hiervoor zijn twee redenen:

1. Het verwerken van de werkgeversbetaling UWV in uw salarisadministratie levert je direct een premie voordeel op. Je bespaart euro’s op de afdracht Ufo-premie.
2. Vanaf 2023 ben je als werkgever verplicht om in de loonaangifte een werkgeversbetaling op een andere wijze aan te leveren.

Conclusie: De verwerking van uitkeringen van het UWV (werkgeversbetalingen) moet dus altijd worden meegenomen in de salarisadministratie.


Voorbeeld

Een werknemer heeft een salaris van € 2.500. De werkgever betaalt de WAZO-uitkering van € 1.000 van het UWV door.

Wat Ufo-premie zonder werkgeversbetaling Ufo-premie met werkgeversbetaling
Salaris € 2.500 € 1.500
WAZO-uitkering € 1.000
Premiegrondslag Ufo € 2.500 € 1.500
Ufo-premie 0,68% € 17 € 10,20

De afdracht Ufo-premie wordt € 6,80 lager.

Wat doet IJK voor zijn klanten?

Van het UWV ontvang je maandelijks specificaties met de werkgeverbetalingen. IJK ontvangt deze graag spoedig door de specificaties met behulp van AFAS InSite in te sturen. IJK zal de betalingen op de juiste wijze verwerken in de salarisadministratie. Na de verwerking wordt gecontroleerd of de loonaangifte klopt en dat het premieloon Ufo is verlaagd.

Ben je nog geen klant van IJK, maar heb je wel vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Hulp nodig?

Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog meer vragen? Neem dan contact op met onze experts via het klantportaal of via info@ijk.nl.