Terug

Vakantiegeld in het onderwijs 2023

Een werknemer in het onderwijs en de kinderopvang heeft recht op 8% vakantiegeld van het bedrag dat aan salaris is ontvangen over een periode van juni van het vorige kalenderjaar tot en met mei van het lopende kalenderjaar. In alle onderwijs cao’s en de cao Kinderopvang is bepaald dat er een minimumbedrag vakantietoeslag van toepassing is. Deze verschilt per cao.

IJk_vakantiegeld

Wat telt mee in de berekening van het vakantiegeld?

Wat er allemaal meetelt voor de berekening van het vakantiegeld is in de cao bepaald. We benoemen een aantal bijzondere situaties:

  • Binnen de cao PO is bepaald dat het korten van salaris in verband met Duurzame Inzetbaarheid en de korting in verband met ziekte na 12 maanden niet als korting voor de opbouw van vakantiegeld meetelt.
  • In de cao VO wordt ook vakantiegeld opgebouwd over een overwerkvergoeding en wordt wel rekening gehouden met de korting voor het extra aanvullend LPB verlof.
  • De cao MBO berekent ook vakantiegeld over de EHBO-toelage.
  • Kijken we naar de cao HBO en de cao Kinderopvang, dan zie je geen bijzondere situaties.

Dit zijn enkele voorbeelden uit de cao. IJK controleert voor haar dienstverlening iedere cao wanneer wel of geen vakantiegeld wordt opgebouwd. Ook als er vanuit eigen regelingen bruto toelagen worden vastgesteld overlegt IJK met haar klanten of hierover vakantiegeld mag worden opgebouwd.

Welke controles voert IJK uit?

Elke maand wordt in de salarisverwerking 8% vakantiegeld gereserveerd voor de uitbetaling in mei. Afhankelijk van de keuze van de klanten van IJK worden hierover ook sociale lasten gereserveerd. IJK controleert in mei of de uitbetaling en de reservering gelijk zijn. Is dit niet het geval, dan gaat IJK onderzoeken waar dit door komt en maakt een berekening van de juiste hoogte van het vakantiegeld.

Hulp nodig?

Ben jij goed voorbereid op de uitbetaling van het vakantiegeld? Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog meer vragen? Neem dan contact op met onze experts via het klantportaal of via info@ijk.nl.