Terug

Werkgeluk bevorderen is meer dan het creëren van beleving

Werkgeluk wint steeds meer aan populariteit, ook bij organisaties in de publieke sector. Deze organisaties beseffen dat werkgeluk integreren in je organisatie niet zweverig of abstract is, maar een directe bijdrage levert bij het behalen van je organisatiedoelstellingen.

Het centraal stellen van het geluk van medewerkers loont echt. En niet alleen omdat je als organisatie hiermee aantrekkelijker bent voor nieuwe en bestaande medewerkers. Onderzoek na onderzoek toont aan dat (werk)gelukkige medewerkers creatiever zijn, efficiënter kunnen werken en veel productiever zijn. Het maakt werken, waar je toch een groot deel van je tijd doorbrengt, ook gewoon een stuk leuker. Zo zullen er met meer werkgeluk betere prestaties tot stand worden gebracht en breng je ‘flow’ in je organisatie.

Werkgeluk is meer dan alleen ‘plezier’ hebben in je werk. Voldoening, geprikkeld worden, uitgedaagd worden en voldoende positieve sociale interacties en steun ontvangen zijn allemaal van belang. Werk moet motiveren. Wat opvalt is echter dat er inmiddels talloze definities van werkgeluk te vinden zijn en evenveel werkgelukdeskundigen die over elkaar heen buitelen met succesformules om werkgeluk te stimuleren. Daarbij valt op dat beleving van medewerkers over het algemeen centraal staat. Werkgevers investeren hier bijvoorbeeld in via een prima arbeidsvoorwaardenpakket, kinderopvangmogelijkheden, gratis fruit, lunchmogelijkheden, vitaliteits- en sportprogramma’s en leuke uitjes en feesten.

Werkgelukmodel van IJK

Natuurlijk levert beleving een belangrijke bijdrage aan de realisatie van werkgeluk, maar vormt het de enige factor? Binnen IJK niet. Driessen Groep, waar IJK onderdeel van is, staat voor het mogelijk maken van werkgeluk voor zoveel mogelijk mensen. Als familie van bedrijven biedt Driessen Groep aan de bedrijven van de Groep ruimte om vanuit de eigen bedrijfsidentiteit kleur te geven aan het mogelijk maken van werkgeluk. Hierdoor ontwikkelde IJK een

Werkgelukmodel van IJK

Aan de rechterkant van het model staat beleving centraal door het leuker te maken voor de eigen medewerkers en klanten. Maar binnen het werkgelukmodel van IJK is aan de linkerkant minimaal evenveel aandacht voor het eenvoudiger maken voor medewerkers en klanten. Harold de Wit, directeur van IJK: “Vaak wordt het creëren van eenvoud onderschat als belangrijke stimulans voor werkgeluk. Zaken als Single Sign On-toepassingen, overzicht over uitstaande vragen en je prestaties, gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid van je software zijn veel meer van betekenis dan enkel een hygiënefactor. Dat geldt zeer zeker ook voor de beschikbaarheid van goed materiaal om mee te werken (state-of-the-art telefoons en laptops), maar ook voor de fysieke werkomgeving. Gemak speelt een belangrijke rol in de toekomst. Trouw zijn aan een merk gaat steeds vaker over de band van de meest gebruiksvriendelijke interface. Platformen als Airbnb, Uber en Booking.com gedijen hierbij. Waarom zou dat voor werkrelaties en je keuze voor werkgever of dienstverlener anders zijn?

Binnen IJK proberen we aandacht te besteden aan beide kanten van het Werkgelukmodel. In het pand van IJK staat medewerker ervaring dan ook nadrukkelijk centraal. In ons pand komen authentieke kenmerken van een dorp terug, waarin saamhorigheid wordt gestimuleerd, maar ieder individu ook volledig zichzelf kan zijn (‘leuker maken’). En dat in combinatie met de voorzieningen van een grote stad, waarbij innovatie en digitalisering centraal staan en optimaal worden ondersteund door de beschikbare faciliteiten (‘makkelijker maken’).”

Werkgeluk niet alleen het feestje van HR

Het stimuleren van werkgeluk kent vele benaderingswijzen. Het voorbeeld van IJK illustreert dat dit zich lang niet altijd beperkt tot de beleving van medewerkers. Het kiezen van de juiste stimuli is belangrijk en bij de juiste aanpak zijn deze complementair en in staat elkaar te versterken. Daarbij is het ook van belang voldoende flexibiliteit in te bouwen qua balans tussen collectieve en gepersonaliseerde activiteiten. Immers, niet iedereen is gelijk en eenieder ervaart geluk op een andere wijze.

Maar welke aanpak je ook kiest, kies in ieder geval ook voor een integrale aanpak met betrekking tot de verantwoordelijke (en betrokken) medewerkers en afdelingen. Werkgeluk is niet alleen het feestje van HR, maar vergt een integrale benadering van alle bedrijfsfuncties in je organisatie, waarbij rugdekking van het topmanagement een absolute vereiste vormt. Door te kiezen voor een integrale aanpak qua maatregelen en betrokken medewerkers en afdelingen wordt geborgd dat werkgeluk geen losse flodder wordt, maar stevig verankerd is in de bedrijfsvoering en cultuur van je organisatie op de lange termijn.