Terug

Veranderingen in het verlof bij veiligheidsregio's

Vanaf 1 januari 2024 worden de verlofrechten in de sector veiligheidsregio’s gelijk getrokken. De harmonisatie van het verlof betekent dat verschillen tussen de veiligheidsregio’s onderling en tussen groepen medewerkers verdwijnen. De veiligheidsregio’s nemen deze stap in navolging van de gemeentelijke sector waar de verlofharmonisatie sinds 1 januari 2023 in de Cao Gemeenten/SGO staat.

Nieuwe regels per 1 januari 2024

Elke medewerker heeft recht op wettelijk en bovenwettelijk verlof. Het wettelijk verlof is vier keer de formele arbeidsduur per week. Bij een fulltime dienstverband van 36 uur is dat dus 144 uur. Het bovenwettelijk verlof is bij een fulltime dienstverband 43,2 uur. Deze bovenwettelijke verlofuren komen in de plaats van vormen van extra bovenwettelijk verlof, zoals verlof voor:

  • leeftijd of diensttijd;
  • schaalverlof of extra verlof;
  • lokale feestdagen en brugdagen;
  • een Sociaal Plan of oude verlofrechten;
  • lokale aanvullingen van IKB met lokaal bovenwettelijke vakantie-uren.

Afwijken van de nieuwe regels mag niet.

Lokale feestdagen en sluitingsdagen

Een veiligheidsregio kan in de eigen regeling lokale feestdagen en zogenaamde verplichte
sluitingsdagen of brugdagen opnemen. Maar vanaf 1 januari vervalt de mogelijkheid om een onbeperkt aantal aan te wijzen. Van het bovenwettelijk verlof (43,2 uur = 6 verlofdagen) kan de werkgever na overleg met de ondernemingsraad nog maar maximaal 2 dagen als verplichte sluitings- of brugdag aanwijzen.

Overgangsrecht

Er geldt overgangsrecht voor lokale feestdagen en sluitingsdagen. Lokale feestdagen zijn dagen die een medewerker “van de baas krijgt”. Deze lokale feestdagen worden in de praktijk niet van de verlofkaart afgeschreven. Deze vallen onder het overgangsrecht. In beginsel vallen de sluitingsdagen of brugdagen niet onder het overgangsrecht omdat een sluitingsdag of brugdag van de verlofkaart van een medewerker wordt afgeschreven. Maar wanneer de medewerker een sluitingsdag of brugdag “van de baas krijgt” dan moet die worden meegenomen in de berekening voor het overgangsrecht.

Verder geldt dat als een medewerker op 31 december 2023 meer bovenwettelijk verlof heeft dan de nieuwe norm, dat hij deze verlofrechten houdt tot het einde van zijn dienstverband.

Wat moeten werkgevers doen?

Het is belangrijk om als HR afdeling in elk geval de volgende stappen te zetten:

  1. Analyseer de lokale situatie, o.a. door in kaart te brengen welke lokale feestdagen en sluitingsdagen er zijn.
  2. Breng de individuele verlofsaldi van medewerkers in kaart. Voor wie geldt het overgangsrecht?
  3. Pas de verlofadministratie aan.
  4. Pas de vakantie- en verlofregeling aan en stel deze vast. Let op: de ondernemingsraad heeft instemmingsrecht.
  5. Communiceer in de organisatie en op individueel niveau.

Heb je vragen of wil je meer weten? Raadpleeg het HRM kennisplatform RAP of neem contact op met helpdesk@ijk.nl.