Terug

Ouderschapsverlof bij gemeentelijke organisaties en veiligheidsregio’s

Het ouderschapsverlof uit de Cao Gemeenten/Cao SGO verandert per 31 december 2023. In de CAR-UWO voor veiligheidsregio’s veranderen de regels per 1 januari 2024. In dit artikel leggen we de belangrijkste wijzigingen aan je uit.

De nieuwe regels

Op basis van de wet hebben medewerkers recht op in totaal 26 werkweken ouderschapsverlof, waarvan negen werkweken betaald ouderschapsverlof. Dit verandert niet. Het betaald ouderschapsverlof op basis van de cao of CAR-UWO gaat wel veranderen. 

Op basis van de cao of CAR-UWO hebben medewerkers het recht om maximaal dertien keer de formele arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof op te nemen waarbij de werkgever een gedeelte van het salaris en salaristoelagen doorbetaalt. Als een medewerker bijvoorbeeld 32 uur per week werkt dan heeft hij recht op 13 x 32 = 416 uur betaald ouderschapsverlof. De medewerker kan zelf de duur, spreiding en het loondoorbetalingspercentage bepalen tijdens de periode van ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof uit de cao of CAR-UWO geldt per kind, behalve bij een twee- of meerling. Dan kan de medewerker maar één keer dertien werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen.

Loondoorbetaling tijdens het betaald ouderschapsverlof

Hoe hoog het salaris is tijdens de opname van het betaald ouderschapsverlof uit de cao of CAR-UWO, is afhankelijk van het salaris. Als uitgangspunt bij het bepalen van het percentage geldt het fulltime salaris vanaf het moment dat iemand het betaald ouderschapsverlof opneemt. Het percentage is: 

80% Bij een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 2
70% Bij een salaris hoger dan het maximum van schaal 2,
maar lager dan of gelijk aan het maximum van schaal 4
50% Bij een salaris hoger dat het maximum van schaal 4

Wil de medewerker een ander percentage kiezen? Dat kan! Let op: hij kan alleen uit onderstaande mogelijkheden kiezen. Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe regels zijn andere percentages niet meer mogelijk. De verschillende opties staan in onderstaande tabel. 

Bovenstaande uren zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband. Werkt de medewerker parttime? Dan moet je deze uren naar rato berekenen.

Salaris Keuze
percentage
= 50%
Keuze
percentage
= 70%
Keuze
percentage
= 80%
Keuze
percentage
= 100%
Lager dan of gelijk aan het
maximum van salarisschaal 2
748,8 uur 534,9 uur 468 uur 374,4 uur
Hoger dan het maximum van
schaal 2, maar lager dan of gelijk
aan het maximum van schaal 4
655,2 uur 468 uur 409,5 uur 327,6 uur
Hoger dan het maximum van
salarisschaal 4
468 uur 334,3 uur 292,5 uur 234 uur


Infographic

Gemeentelijke sector Veiligheidsregio
Ouderschapsverlof gemeentelijke sector
Infographic ouderschapsverlof veiligheidsregio's

Wil je meer weten?

In het HRM kennisplatform RAP vind je een uitgebreide toolkit die op maat gemaakt is voor gemeenten, gemeentelijke organisatie en veiligheidsregio’s. Je leest daarin o.a. over de regels bij een combinatie van wettelijk betaald verlof en betaald verlof uit de cao of CAR-UWO. Ook is er aandacht voor de gevolgen van de nieuwe regels bij de opbouw van vakantie-uren, IKB en pensioen en geven we antwoord op de meest gestelde vragen die wij krijgen over de nieuwe regels.

Heb je nog steeds vragen of wil je jouw afdeling door de juristen van RAP laten bijpraten over de nieuwe regels? Neem dan contact op met de helpdesk HRM via helpdesk@ijk.nl