Overslaan en naar de inhoud gaan
BegrotingsManager

Met de BegrotingsManager heeft u grip op uw bestuursprocessen

Zo kunt u adequaat reageren op veranderende omstandigheden.

Begroten in het onderwijs kan ook leuk zijn!

Met deze begrotings- en analysetool heeft u het begrotingsproces inclusief opvolging, scenario’s en rapportages binnen één geïntegreerde omgeving. Eenvoudig én overzichtelijk.

In control

Veel grote organisaties in het onderwijs bestaan uit meerdere clusterorganisaties. In deze webapplicatie deelt u zelf uw organisatiestructuur in en krijgt u toegang tot al uw financiële en personele gegevens uit de verschillende lagen. Zo heeft iedereen die betrokken is bij de begroting een eigen rol en kan er direct gereageerd worden bij veranderende omstandigheden.

Wet en regelgeving

De BegrotingsManager voorziet volledig in wet- en regelgeving. Het ondersteunt de onderwijs cao’s voor de loonkostenbegroting en de DUO bekostigingen. Op deze manier werkt u altijd met actuele gegevens.

Foutloos en efficiënt

Door de koppeling met bronsystemen is dubbele invoer verleden tijd. Dit bespaart u niet alleen veel tijd, het is ook minder foutgevoelig. Ook beschikt u dagelijks over realisatiecijfers en heeft u daardoor inzicht in rollende prognoses.

Drill down op niveau

Via de verschillende cockpits kunt u op een eenvoudige drill down manier met uw analyse de diepte ingaan. Dit kan zelfs tot op het niveau van grootboekmutaties en inkoopfacturen. Met dit inzicht heeft u de mogelijkheid op detailniveau bij te sturen.

Kenmerken BegrotingsManager

De BegrotingsManager is een zeer gebruikersvriendelijke webapplicatie, gebaseerd op een geïntegreerd datawarehouse van uw huidige ICT structuur. Alle medewerkers die betrokken zijn bij het planning en controlproces, zien real-time of ze ‘in control’ of ‘out of control’ zijn. Naast het maken en monitoren van de begroting, kunt u ook financiële analyses uitvoeren.

Waarom aan de slag met dit platform?

  • De begroting is op basis van leerlingenaantallen. Dit geeft direct inzicht in de subsidie die uw school ontvangt.
  • Boekjaar en schooljaar worden door elkaar worden gehanteerd. Op deze manier heeft u een optimale afstemming voor het maken van uw formatie begroting.
  • Het ondersteunt afdracht en allocatiesystematieken van het schoolbestuur.
  • Het voorziet in een bestuursformatieplan. Zo heeft u altijd inzicht in de personele kosten en kunt direct schakelen bij veranderende omstandigheden.
  • Het koppelt met diverse leerlingregistratie systemen zoals Parnasys, Esis, Magister en met diverse formatie planning systemen zoals Foleta.
  • U kunt dynamisch begroten. Het is onder andere mogelijk om op basis van verschillende scenario’s de impact direct door te rekenen en de verschillen te zien ten opzichte van de eerder gemaakte ofwel statische begroting.
  • De tool biedt flexibiliteit voor de inrichting van kostenplaatsen, kostendragers, onderwijssecties, locaties, ed. U kunt deze naar eigen wens aanpassen.
  • U kunt ook balans prognoses, kasstroom- en liquiditeitsoverzichten maken en u heeft de beschikking over vele kengetallen.

Vraag een vrijblijvende demo aan

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met u in gesprek over het efficiënter en overzichtelijker maken van uw processen. Dit doen we met procesoptimalisatie, HR-analytics, personeelsplanning, salaris en arbeidsvoorwaarden of de gesprekkencyclus. Zo brengen we uw organisatie verder.