Terug

Begroten in het onderwijs; het kan en het moet beter

Het lijkt erop, aldus de Inspectie van het Onderwijs, dat er nogal voorzichtig wordt begroot en de relatie tussen begroting en behaalde resultaten vaak moeilijk te leggen is. Het is daarom van groot belang dat besturen en scholen beter beleidsrijk, meerjarig gaan begroten en dat de transparantie in de verslaglegging toeneemt. Wat weer moet leiden tot een betere planning van de inzet van de beschikbare middelen.

Het maken van een goede begroting is vanzelfsprekend belangrijk voor de planning en financieel inzicht. De kans is echter groot dat uw medewerkers niet enthousiast worden als ze het nut er niet van inzien of ze niet weten hoe een begroting te maken.

Huidige situatie

Excel bestanden zijn bij veel organisaties nog steeds populair. Er is niets mis met Excel, maar de hoeveelheid bestanden zorgt er vaak voor dat computers bij de herberekening vaak vastlopen. 

Houd de essentie voor ogen

We zien bij onze klanten in het onderwijs dat een financiële afdeling van een gemiddelde organisatie, veel manuren besteedt aan begrotingsrondes. De start is meestal goed. De vraag waarom een begroting te maken en met welk doel, staat centraal. Maar al snel verzandt men in te veel details en wordt er te veel (historische) data meegenomen. Het resultaat; een Excel met ondenkbaar veel tabbladen, tabellen en data.

Verbind strategie en begroting

Daarnaast blijkt dat met name de verbinding tussen strategie en de begroting lastig te leggen is. Zo geven ze aan dat strategie en visie slechts voor een deel zijn gekoppeld aan het maken van de begroting. Een aantal geven aan helemaal geen samenhang tussen de begroting en de voorgenomen strategie en visie terug te zien.

Kortom: er is voldoende werk aan de winkel binnen het onderwijs wanneer het gaat om het verbeteren en efficiënter maken van het begrotingsproces en het maken van een goede begroting. Door een goed budgetterings- en planningsproces kunnen onderwijsinstellingen zich concentreren op de essentie; namelijk het geven van kwalitatief goed onderwijs. 

Goede tooling

Op zoek naar een goede analyse- of begrotingstool? Lees meer over de BegrotingsManager op onze website.