Terug

Wetgevingsoverzicht 2023

Voor het jaar 2023 staan er diverse wijzigingen op de planning. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor je samengevat.

Verhoging vrije ruimte WKR

In 2023 wordt de vrije ruimte 3% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%. Vanaf 1 januari 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en wordt de vrije ruimte 1,92%.

Verhoging minimumloon

De bijzondere verhoging van het minimumloon wordt per 1 januari 2023 8,05%. Dit betekent, inclusief de reguliere indexatie, een stijging van het minimumloon met 10,15%.

Wettelijk recht op thuiswerken

Door de "Wet werken waar je wilt" wordt een thuiswerk- of werkplekverzoek hetzelfde behandeld als andere verzoeken over arbeidsduur en werktijden. De wet is eind 2022 nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

Breed Offensief

Om de arbeidskansen van mensen met een beperking te vergroten heeft het kabinet een Breed Offensief gelanceerd met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Het streven is invoering per 1 januari 2023.

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Werkgevers met 25 of meer werknemers en intermediairs worden verplicht om een werkwijze op te stellen die discriminatie bij werving en selectie van werknemers moet voorkomen.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2023 wordt het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 wordt het maximum verder verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

AOW-leeftijd

In 2023 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en 10 maanden. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd inmiddels vastgesteld op 67 jaar. In 2028 stijgt de AOW-leeftijd verder naar 67 jaar en drie maanden.

Toekomst pensioenen

Het wetsvoorstel toekomst pensioenen moet de basis vormen voor het nieuwe pensioenstelsel. Naar verwachting gelden de nieuwe regels per 1 juli 2023. Werkgevers krijgen vervolgens maximaal vier jaar de tijd om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

En verder...

  • Een aanpassing van het concurrentiebeding wordt verder uitgewerkt.
  • De maximale transitievergoeding wordt voor 2023 afgerond op € 89.000 of max. één jaarsalaris als dat bedrag hoger is.
  • Beoogde hervorming arbeidsmarkt vanaf 2023.
  • Per 1 januari gaat de onbelaste thuiswerkvergoeding omhoog naar € 2,15 per dag.