Terug

Versterk de employee journey door een Learning Management Systeem

De huidige generatie werkt steeds meer met digitale oplossingen, waardoor er genoeg kansen zijn om de employee journey digitaal te versterken. Door de medewerker zelf verantwoordelijk te maken voor haar eigen HR zaken, verhoog je de betrokkenheid bij de organisatie.

Vanaf het eerste contactmoment met je nieuwe medewerker, tot aan het moment van uitdiensttreding je medewerker op nummer één zetten is het basisprincipe van de employee journey, of employee experience. In het artikel ‘Employee experience als strijdwapen van werkgevers’ staat duidelijk omschreven hoe populair deze trend is. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het nog belangrijker geworden om je als werkgever te committeren aan je werknemer. In plaats van de klant, is juist de werknemer koning. Als je als werkgever al je zaken in de employee journey netjes op orde hebt en de tevredenheidsgraad onder je personeel groeit, zetten je ambassadeurs (werknemers) vervolgens de klant op één. En tevreden klanten zijn positief voor de bedrijfsresultaten.

Ontwikkeling en doorgroeien

Voldoende ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden maken een werkgever aantrekkelijk. Het is als werkgever belangrijk om verschillende opties te bieden aan je personeel. Forbes leert ons dat naast doorgroeimogelijkheden, support, een fijne werkomgeving, beloning en erkenning ook training een erg belangrijk onderdeel is om de employee journey te versterken. Al deze componenten versterken het ambassadeurschap en daarnaast de kennis en kunde van je medewerkers.

Learning Management Systeem (LMS)

‘Een leven lang leren’ staat zowel op professioneel als op persoonlijk vlak vaak hoog op de agenda. Hierin zijn opleiding en ontwikkeling de belangrijkste thema’s om de kwaliteit en deskundigheid van de werknemers te verhogen. Een Learning Management Systeem (LMS) maakt het mogelijk om de interne opleiding en ontwikkeling van medewerkers te registreren en te monitoren. Een intrinsieke motivatie van de medewerker staat hierbij centraal. Hij heeft zelf de verantwoordelijkheid voor de leer- en ontwikkelbeweging. Door diverse managementrapportages is het mogelijk om dit traject te monitoren en eventueel bij te sturen. De medewerker heeft door een persoonlijk portfolio altijd de mogelijkheid om haar eigen ontwikkeling in te zien. De employee journey wordt aanzienlijk versterkt door het stimuleren van de training en opleiding van medewerkers. Vervolgens werken de toegenomen kwaliteit en deskundigheid positief door in de organisatiedoelstellingen.

Het LMS van IJK is een uitgebreid en gepersonaliseerd platform, ingericht op basis de behoeften van uw organisatie. Uiteraard is er een gecertificeerde AFAS-koppeling.