Terug

Verrekenen vakantiedagen tijdens ziekte

Stel je voor: een werknemer heeft zes maanden geleden vakantie aangevraagd. Je hebt de vakantie goedgekeurd. Nu is hij ziek geworden maar gaat hij toch op vakantie. Volgens hem mogen wij niet zomaar vakantiedagen afschrijven. Klopt dit? In dit artikel geven we het antwoord.

De werknemer heeft in dit geval gelijk.

In de wet staat dat dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is niet als vakantie gelden. Dit is alleen anders als de werknemer expliciet instemt met het afschrijven van vakantiedagen of in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken dat je bovenwettelijke vakantiedagen mag verrekenen. In de Cao Gemeenten/SGO zijn hierover geen afspraken gemaakt. Dit betekent dat wanneer je in de arbeidsovereenkomst geen afspraken hebt gemaakt de werknemer expliciet moet instemmen.

Over dit expliciet instemmen bij het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen deed de Hoge Raad eind 2023 een interessante uitspraak.

Wat speelde er?

De werknemer heeft vakantie aangevraagd en is daarna ziek geworden. Tot het moment van de vakantie wordt niet gestart met de re-integratie. De werknemer wil toch op vakantie gaan en de werkgever gaat hiermee akkoord. De werkgever schrijft de vakantiedagen af maar daar is de werknemer het niet mee eens. De werknemer verzoekt om deze uit te betalen in de eindafrekening. Hij heeft nooit ingestemd met het afboeken van vakantiedagen tijdens ziekte. De zaak komt uiteindelijk bij De Hoge Raad terecht. De Hoge Raad oordeelt dat voor het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen het niet voldoende is dat de werknemer aangeeft nog steeds met vakantie te willen gaan. Er zal steeds uitdrukkelijke en gerichte toestemming nodig zijn van de werknemer. Nu dit hier niet is gebeurd, mag de werkgever de vakantiedagen dus niet afboeken. Ook niet nu de werknemer de vakantie wel heeft genoten.

Wat betekent dit voor de praktijk?

In de situatie dat een werknemer vakantie aanvraagt en daarna ziek wordt is het belangrijk dat hij expliciet toestemming geeft voor het afschrijven van de vakantiedagen. Als een zieke werknemer vakantie geniet, dan geeft hij daarmee niet automatisch toestemming om ook vakantiedagen af te boeken. Je doet er dus goed aan om deze werknemer voordat hij met vakantie gaat nog een keer akkoord te laten gaan met het afschrijven van de vakantiedagen. Op deze manier weet je dan zeker dat de zieke werknemer achteraf niet toch nog aanspraak kan maken op deze vakantiedagen.

Op ons HRM kennisplatform RAP vind je nog veel meer van dit soort artikelen. Rap geeft het antwoord op al jouw HR-vragen. We houden je onder andere op de hoogte van het belangrijkste HR nieuws in jouw sector, we delen relevante jurisprudentie, en helpen we je ook direct met de doorvertaling binnen jullie organisatie.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met de juristen van RAP.