Overslaan en naar de inhoud gaan
overzicht
3 november 2021
Leestijd: 3 minuten
Thema: salaris en arbeidsvoorwaarden
Auteur: Esther Verheijen - Jongmans

Uitruil woon-werk en fiscale ruimte

Het einde van het jaar komt alweer snel in zicht, tijd om iets meer te vertellen over de uitruilregeling woon-werk. Veel cao’s of bedrijfsregelingen kennen een regeling voor woon-werk verkeer. Deze vergoeding is vaak gemaximeerd en daarmee lager dan de Belastingdienst toestaat. Als er sprake is van een begrenzing van het aantal te vergoeden kilometers of er wordt minder vergoed dan €0,19 per kilometer ontstaat er een fiscale ruimte. Maar wat is een fiscale ruimte nu precies? En wat kan je hiermee?

/sites/default/files/styles/600px_wide/public/media/artikelen/2019-10/IJK_8666.jpg?itok=6dOhgOum

De wettelijke regeling van de Belastingdienst betreft de 214 dagen regeling. In deze regeling wordt rekening gehouden met een gemiddeld aantal reisdagen van een medewerker die 5 dagen per week werkt (parttimers naar rato). Hier zijn weekenden, vakantiedagen en eventuele ziektedagen al van afgetrokken. De Belastingdienst geeft aan dat je als werkgever maximaal 75 kilometer enkele reis tegen €0,19 mag vergoeden. 

Een rekenvoorbeeld

Stel dat er in de cao staat dat er maximaal 30 kilometer enkele reis vergoed mag worden, maar de woon-werk afstand betreft 40 kilometer enkele reis, dan wordt er 10 kilometer fiscale ruimte opgebouwd. 

De formule van deze berekening is als volgt: 40 x 2 x €0,19 x 214 : 12 = €271,07 per maand en €3.252,80 op jaarbasis. Van dit bedrag trek je de al uitbetaalde reiskostenvergoeding af. Het bedrag dat daarna overblijft, is het bedrag aan fiscale ruimte dat aan het eind van het jaar ontstaat en uitgeruild mag worden tegen een brutoloon bestandsdeel zoals brutoloon, 13e maand of eindejaarsuitkering.

Door dit bedrag bruto in mindering te brengen en netto weer bij te boeken, verlaag je de grondslag voor de loonheffing. Dat betekent met een belastingpercentage (bijzonder tarief) van 49% dat het netto voordeel €398,47 bedraagt (€3.252,80 – €2.439,60 (uitbetaalde reiskostenvergoeding) x 49%). Dat is toch mooi meegenomen. 

Voordelen

  • De regeling is kostenneutraal, ook binnen de WKR blijft de vergoeding van reiskosten woon-werk een gerichte vrijstelling.
  • De werkgever betaalt minder premies werknemersverzekeringen, omdat ook de grondslag voor deze berekening verlaagd wordt.
  • De uitruilregeling kan gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke toeslagen, omdat het brutoloon verlaagd wordt.

Nadelen

  • Door de verlaging van het brutoloon, verlaagt ook de grondslag waarover een eventuele (toekomstige) uitkering berekend wordt. Het kan daardoor zijn dat de werknemer een lagere WW of WIA krijgt.
  • Door vermindering van het brutoloon is er een lagere loonsom, dus minder WKR ruimte voor de werkgever.

Over het algemeen wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Het is wel aan te raden de nadelen bij de werknemers onder de aandacht te brengen voordat zij hun keuze voor deelname maken. De nadelen kunnen namelijk gevolgen hebben voor een eventuele (toekomstige) uitkering. Maar omdat de regeling gunstig is voor zowel werkgever als werknemer is het zeker aan te raden om van deze regeling gebruik te maken.

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met jouw organisatie in gesprek over het realiseren van doelen en ambities in (HR)bedrijfsvoering. Dit doen we samen met jou en onze toegewijde specialisten. Zij zorgen voor de juiste oplossing op het juiste moment. Dat kan door de inzet van dienstverlening op maat of implementatie van onze innovatieve software. Zo brengen we jouw organisatie verder.