Terug

Recruitmentoptimalisatie - blijf sleutelen aan de pijplijn

Het HR recruitmentproces heeft zich net zoals andere HR thema’s de afgelopen jaren stevig ontwikkeld. Van de opkomst van online platformen tot social recruitment en gepersonaliseerde vacatures op basis van analytics. Ondanks deze ontwikkelingen zijn er in deze tijd nog steeds significante optimalisaties mogelijk.

Zeker in een tijd waarbij schaarse profielen steeds meer een echte bedreiging vormen voor organisaties, is het niet verstandig mogelijke verbeterslagen te negeren. We delen drie manieren om jouw recruitmentproces te verbeteren.

Kies voor een gedegen Applicant Tracking System 

Elke organisatie is enigszins uniek in de manier waarop zij de wervingsworkflow idealiter inricht. Toch is het verstandig om een Applicant Tracking System (ATS) gebaseerd op een best practise aan te schaffen. Je kiest hiermee voor een oplossing die echt zal werken en je voorkomt dure en risicovolle maatwerktrajecten. Met een ATS kan je tot een bepaald niveau vrije inrichting toepassen
Kies hierbij voor een geïntegreerde voor- en achterzijde waarbij een eigen werkenbij-site met doorplaatsing naar belangrijke digitale platformen wordt gecombineerd met snelle workflows voor de afhandeling.

Maak werk van recruitment analytics

Bij recruitment analytics start je met het beantwoorden van de volgende wezenlijke vragen: welke voormalige sollicitanten zijn succesvol binnen de organisatie en welke niet? Hierbij is het van belang de voormalige sollicitanten terug te brengen naar een lijst van te vergelijken kenmerken. De volgende stap is het koppelen van de ATS aan de performance methodiek van de organisaties. Op basis van deze historische data kan een voorspellend model worden ingericht. Het uiteindelijk doel hiervan is het voorspellen van de kwaliteit van de sollicitant nog voordat deze in je ATS terecht komt.    

Laat A/B testing los op je vacaturetekst

Deze test is eigenlijk een variant van recruitment analytics, maar is in vergelijking met het vorige voorbeeld wat makkelijker direct in de praktijk te brengen. Met A/B testing onderzoek je of veranderingen op een pagina conversies positief beïnvloeden. Naast de originele vacaturetekst, genereer je een alternatieve tekst (B). De pagina met de meeste conversies wint de test en zet je verder in. Verschillen kunnen hierbij klein zijn, zoals bijvoorbeeld alleen de vacature titel/naam. Maar er kan ook een vergelijking worden gemaakt tussen verschillende achterliggende typen profielen (functiegericht vs. competentiegericht) wat een grotere impact heeft op de tekst. 

Het aannemen van kandidaten eenvoudig en efficiënt geregeld

Maakt jouw organisatie gebruik van AFAS en ben je benieuwd naar recruitmentoptimalisatie? IJK heeft verschillende mogelijkheden om op dit gebied echt het verschil te maken. Bijvoorbeeld de AFAS Recruitmentkoppeling van HubBI voor een integratie tussen AFAS en individuele recruitmentsystemen. Hiermee versnel en vereenvoudig je het proces van het aannemen en inhuren van medewerkers aanzienlijk.