Terug

Procesoptimalisatie en verandermanagement gaan hand in hand

De digitaal gedreven wereld van nu vraagt om procesoptimalisatie. Door software oplossingen worden processen steeds eenvoudiger en efficiënter. Het is dan ook niet gek dat dit onderdeel hoog op de agenda staat van menig bedrijf. Echter is het resultaat niet altijd wat men verwacht had… Hoe komt dat nou?

Hoewel optimaliseringsconcepten onmisbaar zijn, wordt het pas echt succesvol wanneer dit hand-in-hand gaat met goed verandermanagement. 

Procesoptimalisatie

Onder procesoptimalisatie wordt alles verstaan wat nodig is om processen efficiënter voor de organisatie te laten werken. Dit om een organisatie sneller, flexibeler, wendbaarder en transparanter te laten opereren. Procesoptimalisatie kan leiden tot maar liefst 20 tot 30 procent meer output, 50 tot 80 procent snellere doorlooptijden of 10 tot 20 procent lagere kosten. 

De behoefte voor procesoptimalisatie kan zowel door intern als extern veranderende wensen en eisen komen. Bij de meeste processen zijn nog altijd menselijke handelingen nodig. Dit maakt dat optimaliseren van processen een verandering met zich mee brengt. De betrokkenheid van de gehele organisatie is daarom van cruciaal belang. Het managen van deze verandering is hierbij belangrijk. 

Verandermanagement

Medewerkers binnen een organisatie zijn dagelijks bezig met processen. Hierdoor is het belangrijk dat medewerkers zo vroeg mogelijk bij procesoptimalisatie worden betrokken. Gebrek aan betrokkenheid van de medewerkers in de beginfase, leidt tot weerstand in de implementatiefase. Acceptatie van medewerkers is hierin een belangrijke factor en is bereikt wanneer het eindresultaat (de procesoptimalisatie) een voordeel oplevert. Zij moeten de verandering zien als een verbetering. Medewerkers bepalen de mate van het succes van de verandering. Verandermanagement is daarom een cruciaal instrument om procesoptimalisatie te realiseren. 

Ten slotte hangt het al dan niet slagen van de procesoptimalisatie af van het behaalde resultaat. Het is van belang dat vooraf gedefinieerd wordt wat het gewenste resultaat is.