Terug

Ook in 2023 géén hoge WW-premie bij tijdelijke uitbreiding arbeidsovereenkomst

Nieuwe regelgeving met betrekking tot het toepassen van de hoge WW-premie bij een tijdelijke urenuitbreiding laat op zich wachten. Jij als werkgever mag daarom in 2023 de lage WW-premie toepassen bij een tijdelijke uitbreiding van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoe zit het ook alweer?

Je kunt als werkgever te maken krijgen met twee verschillende WW-premies. De hoge WW-premie die in 2023 7,64% bedraagt en de lage WW-premie van 2,64%. 

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd betaal je de hoge WW-premie. Als een arbeidsovereenkomst aan de volgende kenmerken voldoet betaal je de lage WW-premie:

  • De arbeidsovereenkomst is overeengekomen voor onbepaalde tijd.
  • Er is geen sprake van een oproepovereenkomst.
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.

En wat speelt er op dit moment?

De belastingdienst stelde dat een tijdelijke urenuitbreiding bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Dit betekent dat je voor een tijdelijke urenuitbreiding de hoge WW-premie berekent. Uit jurisprudentie blijkt dat dit standpunt juridisch niet houdbaar is.

Daarom hanteert de belastingdienst sinds november 2021 een ander standpunt. Het gewijzigde standpunt houdt in dat de lage WW-premie toegepast mag worden voor tijdelijke urenuitbreidingen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit standpunt geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Op dit moment werkt het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid aan nieuwe regelgeving. Hierdoor wordt het mogelijk om tóch de hoge WW-premie toe te passen op tijdelijke urenuitbreidingen. De bedoeling was om deze regelgeving in te voeren op 1 januari 2023. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 staat echter dat dit niet gelukt is. In 2023 gelden dezelfde regels als in 2022.

Uitzondering

Met betrekking tot het gewijzigde standpunt bestaat een uitzondering. In de volgende gevallen ben je toch de hoge WW-premie verschuldigd als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdelijk uitbreidt:

  • De werkzaamheden of arbeidsvoorwaarden verschillen wezenlijk van die van de bestaande arbeidsovereenkomst.
  • Je hebt bewust met je werknemer een tweede afzonderlijke arbeidsovereenkomst gesloten. Hierdoor maken jullie kenbaar dat jullie aan de verschillende arbeidsovereenkomsten verschillende rechtsgevolgen verbinden.

Bronnen: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 + Kennisdocument Premiedifferentiatie WW