Terug

Onderhandelingen nieuwe cao PO gestart

De onderhandelingen voor de nieuwe cao primair onderwijs zijn van start. Begin deze week hebben de bonden en de PO-raad hun inzetbrieven aan elkaar overhandigd. De komende weken bespreken zij de inhoud hiervan verder met elkaar. Daarna volgt (hopelijk) een nieuw akkoord.

Foto_bellen

De vakbonden AOb, FNV, CNV en FvOv doen op hoofdlijnen het volgende voorstel:

 • Koopkrachtbehoud door loonstijging (extra voor de lagere OOP schalen);
 • Verhogen van de reiskosten naar het fiscaal toegestane maximum per kilometer zonder onder- en bovengrens;
 • Verplicht aanbieden van een LIO-arbeidsovereenkomst als de student aan de criteria voldoet met een beloning van 50% van LD-1;
 • Een vaste stagevergoeding van € 750,00;
 • Werknemers met een participatiebaan dezelfde cao-rechten bieden als werknemers zonder participatiebaan;
 • Een duidelijke definitie van voor- en nawerk en de taken die hierbij horen;
 • De optie voor iedere werknemer om 170 uur duurzame inzetbaarheid bij te kopen, op te nemen als verlof;
 • Voor de startende leraar de focus op het geven van onderwijs, waarbij de werknemer minder overige taken hoeft uit te voeren;
 • Extra beloning voor OOP’ers die worden ingezet buiten de functie-omschrijving.

Meer weten? Lees dan hier de inzetbrief van de vakbonden.

De PO-raad stelt op hoofdlijnen het volgende voor:

 • Een goede en verantwoorde loonontwikkeling;
 • Werkverdelingsplan zo aanpassen dat iedere werknemer zijn werk kan uitvoeren;
 • Uitruilen van OOP-leeftijdsverlofuren voor een betere beloning voor OOP’ers;
 • Een aantal vormen van buitengewoon verlof verwijderen, waardoor er meer ruimte is voor maatwerk;
 • Versoberen demotieregeling en bovenwettelijke uitkeringen;
 • Meer ruimte in professionalisering en duurzame inzetbaarheid.

De hele inzet van de PO-raad lees je hier.

Wij volgen de onderhandelingen op de voet. Houd ons HRM-kennisplatform RAP in de gaten voor het laatste nieuws over de cao onderhandelingen.