Terug

Nettoloon in veel gevallen hoger in 2023

Door een stijging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaat het netto-inkomen voor veel werkenden in 2023 fors omhoog.

Plannen Prinsjesdag

Tijdens Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2023 bekend gemaakt. In die plannen is veel aandacht voor de koopkracht van mensen met lage inkomens. Zo wordt het minimumloon met 10,15% verhoogd en stijgen alle uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld mee. Denk bijvoorbeeld aan de uitkeringen bij werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Ook de AOW-uitkering stijgt mee.

Lage en middeninkomens gaan erop vooruit

In het Belastingplan is ook aandacht voor de werkenden die meer verdienen dan het minimumloon. Deze grote groep van lage en middeninkomens heeft vanzelfsprekend last van de hoge inflatie in Nederland. In het belastingplan zijn de volgende maatregelen voorzien om deze groep gedeeltelijk tegemoet te komen:

2022 2023
Maximum arbeidskorting € 4.260 € 5.052
Maximum algemene heffingskorting € 2.888 € 3.070
Percentage loonheffing 1e en 2e schijf 37,07% 36,93%
Grens 2e schijf € 69.398 € 73.031

Met name de arbeidskorting heeft een groot effect op het netto-inkomen in 2023. Dit effect wordt versterkt door de stijging van de algemene heffingskorting en de verlaging van het percentage loonheffing.

Een rekenvoorbeeld

Het effect van deze maatregelen wordt duidelijk in het volgende voorbeeld: Guus verdient in 2022 een modaal inkomen van € 38.000. Dat betekent dat hij in 2023 bij een gelijkblijvend loon per maand € 96,09 méér overhoudt dan in 2022. Deze stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de flink gestegen arbeidskorting. Let op dat in dit voorbeeld géén rekening is gehouden met een salarisverhoging en ook niet met stijging van pensioenpremies.

2022 2023
Brutoloon € 3.166,67 € 3.166,67
Loonheffing € 666,58 € 570,49
Nettoloon € 2.500,09 € 2.596,18
Verrekende arbeidskorting € 348,67 € 419,50
Verrekende algemene heffingskorting € 157,42 € 178,17