Terug

Fraude risicoanalyse voor het onderwijs

Het beheersen van de fraude risico’s, bijvoorbeeld rondom de rechtmatigheid van bestedingen, is steeds meer van belang. Door verschillende grote incidenten uit het verleden wordt een degelijke fraude risicoanalyse steeds vaker opgevraagd door de accountant, als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.

Een fraude risico analyse is een analyse van de op de organisatie van toepassing zijnde fraude risicofactoren en de beheersing daarvan. Een fraude risico analyse geeft:

  • Zicht op fraude risicofactoren;
  • Zicht op fraude indicatoren;
  • Zicht op benodigde en aanwezige beheersmaatregelen.

De doelstelling van een fraude risicoanalyse gericht op de rechtmatigheid van de bestedingen is het in beeld brengen van welke kostenposten meer dan gemiddeld gevoelig zijn voor frauduleuze handelingen waarbij ten laste van de organisatie kosten worden betaald voor prestaties en/of diensten die niet geleverd zijn. De fraude risicoanalyse richt zich daarmee op de rechtmatigheid van de bestedingen. Wordt er door de leveranciers aan het schoolbestuur geleverd wat afgesproken is? En zijn daarbij behorende facturen in overeenstemming met de afspraken die gemaakt zijn?

Vaak wordt ook vastgelegd hoe gedocumenteerd gaat worden dat prestaties door de leverancier geleverd zijn, dat wil zeggen de borging in de processen en de vastlegging van de uitgevoerde controles. Als basis voor de analyse worden vaak de uitgaande geldstromen genomen. In de fraude risicoanalyse wordt bijvoorbeeld per categorie van uitgaven vastgesteld:

  • In welke mate risico’s worden geïdentificeerd (bruto fraude risico);
  • Welke beheersmaatregelen mogelijk zijn en welke beheersmaatregelen daarvan geïmplementeerd zijn;
  • Welke restrisico’s worden onderkend (netto fraude risico);
  • Welke aanvullende controle maatregelen nog worden genomen;
  • Documentatie van de verrichte werkzaamheden.

Een dergelijke analyse wordt ingestoken vanuit de geldstromen waarbij de grootboekrekeningen de basis zijn. Vanuit verschillende hoeken kunnen de kosten in beeld worden gebracht als basis voor de verdere analyse. Bij het opstellen van een fraude risicoanalyse rondom de rechtmatigheid van bestedingen is het raadzaam om gebruik te maken van de bovenstaande onderdelen. Als conclusie wordt per risicofactor aangegeven waar verbetering gewenst of mogelijk is, of waar de beheersing volledig in orde is.

Hulp nodig?

Wil jouw schoolbestuur aan de slag met een fraude risicoanalyse? IJK helpt je graag bij het opstellen van een fraude risicoanalyse waar je accountant blij van wordt! Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze financiële experts via het klantportaal of via info@ijk.nl.