Overslaan en naar de inhoud gaan
overzicht
1 november 2019
Leestijd: 5 minuten
Thema: e-hrm
Auteur: Marco Bennes

Profit 12, de belangrijkste wijzigingen in AFAS

AFAS rolt vanaf begin november Profit 12 uit. De wijzigingen zijn van invloed op de huidige inrichting.

/sites/default/files/styles/600px_wide/public/media/artikelen/2018-06/IJK_8703.jpg?itok=arTh1_p0

Een artikel met alle informatie over belangrijke wijzigingen is via het klantportaal van AFAS te raadplegen. De belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten lees je hieronder.

Ondersteuning

 • PCC: Voor Profit 12 is er geen nieuwe versie van de PCC nodig.
 • Office 2010: Vanaf Profit 12 wordt Office versie 2010 niet meer ondersteund. De ondersteuning stopt, omdat de nieuwere versies van Microsoft Office beter beveiligd zijn en nieuwere technieken bieden die beter en makkelijker met Profit omgaan. Het stoppen van de ondersteuning houdt in dat AFAS nieuwe versies van de software niet meer testen op dit product. Hierdoor kunnen zij niet garanderen dat alles blijft werken. Werk je nog met een oudere versie van Microsoft Office? Dan adviseren wij je om binnenkort over te stappen naar Office 365 of een upgrade uit te voeren naar een ondersteunende versie van Office (Office 2013, Office 2016 of Office 2019).
 • Windows 7: Vanaf Profit 14 stopt AFAS de ondersteuning op Windows 7. De ondersteuning stopt, omdat Microsoft ook stopt met de ondersteuning van Windows 7. Dit houdt in dat AFAS geen Windows-patches meer maken en dat wij de werking en security van Windows 7 niet meer kunnen garanderen. Gebruik je nog Windows 7? Neem contact op met de systeembeheerder in je organisatie en stap over op een door AFAS ondersteunende versie van Windows.

WAB

AFAS levert met Profit 12 diverse nieuwe velden uit waarvan de inhoud mee zal worden genomen in de loonaangifte. Deze velden hebben vooral te maken met de premiedifferentiatie op de WW-premie. De meeste klanten van IJK hebben echter te maken met een Ufo premie waardoor de premiedifferentiatie op de WW-premie niet van toepassing is. Toch is het belangrijk dat deze velden goed worden gevuld en correct worden aangeleverd in de loonaangiftes. Daarnaast wordt bepaalde informatie vanaf 2020 ook op de loonstrook weergegeven. Naast de nieuwe velden heeft AFAS het dashboard Wet werk en zekerheid uitgebreid met informatie t.b.v. het monitoren van oproepkrachten die langer dan één jaar in dienst zijn en de algemene ketenbepaling. In Profit 14 gaat AFAS het dashboard verder uitbreiden waarmee er meer informatie beschikbaar komt voor het maken van een voorstel voor de oproepkracht. Meer informatie over de WAB wijzigingen in Profit 12 is te vinden op deze pagina binnen de Help van AFAS. Voor meer algemene informatie over de WAB bezoek je deze pagina op onze IJK website of deze themapagina van AFAS. De IJK klantteams verzorgen voor onze outsourcingsklanten de benodigde aanpassingen in de inrichting. Deze werkzaamheden worden in overleg ingepland en uitgevoerd. Voor klanten die de salarisverwerking en/of het beheer niet aan IJK hebben uitbesteed, is het belangrijk om te bepalen of, en zo ja welke, aanpassingen op hun organisatie van toepassing zijn.

Transitievergoeding

 • AFAS levert in Profit 12 een nieuw proces / workflow uit voor het berekenen en verwerken van de transitievergoeding. Deze workflow kan los / handmatig worden opgestart of automatisch aansluitend aan het uitdienst proces.
 • AFAS heeft de werkwijze en berekening uitgebreid beschreven op deze Help pagina.
 • Voor het afronden van het proces moet de medewerker uit dienst zijn gemeld en dient de laatste periode geaccordeerd te zijn. Ondanks dat, is het wel mogelijk om de workflow te starten vóór het uitdienst melden van de medewerker en voordat de laatste periode is geaccordeerd. Het is daarom mogelijk gemaakt om de gegevens opnieuw op te halen voor de berekende velden in de workflow na het uitdienst melden van de medewerker. De velden die je handmatig vult, behouden de ingevulde waardes.
Transitievergoeding profit 12 AFAS
 • De tool biedt op verschillende plekken ruimte voor handmatige afwijkingen op de berekeningen. AFAS zal qua berekening mogelijk afwijken t.o.v. de rekentool die door de overheid wordt aangeboden. De tool is nog wel in ontwikkeling en AFAS zal waar nodig optimalisaties in Profit 14 doorvoeren.
 • Het nieuwe proces kan niet worden gebruikt wanneer er sprake is van deeltijdontslag. In die situatie zal een handmatige berekening en vastlegging moeten worden toegepast. Per klant dienen klantspecifiek lijstbegrippen (definities) goed gevuld te worden. Ook het proces zelf dient klantspecifiek ingericht te worden.

De IJK klantteams verzorgen voor onze outsourcingsklanten de benodigde aanpassingen in de inrichting. Deze optimalisatiewerkzaamheden worden in overleg ingepland en uitgevoerd. Voor klanten die de salarisverwerking en/of het beheer niet aan IJK hebben uitbesteed, is het aan te raden deze nieuwe functionaliteit in te (laten) richten.

Individueel Keuzebudget

AFAS voert in Profit 12 een wijziging door in de standaard saldo overzichten (zichtbaar bij het maken van een IKB keuze). Deze worden uitgebreid met een indicatie van het toekomstige jaarsaldo. Dit heeft geen invloed op de huidige werking maar kan vragen oproepen bij jullie medewerkers. Daarom adviseren wij om jullie medewerkers hier wel over te informeren.

Saldo weergave t/m Profit 11:

Saldo weergave profit 11

Saldo weergave vanaf Profit 12:

Saldo weergave profit 12

Naast de aanpassing in het saldoscherm heeft AFAS meerdere controlemogelijkheden ingebouwd waarmee voorwaarden bij specifieke keuzes vooraf kunnen worden afgedwongen. Op dit moment worden afwijkingen op dergelijke voorwaarden vaak achteraf gesignaleerd en gecorrigeerd. Hieronder staan de nieuwe mogelijkheden die bij het maken van een keuze beschikbaar komen:

 • mutatie keuzebudget blokkeren in geval van loonbeslag
 • absoluut aantal per jaar (bv 1 x vakbondscontributie)
 • absoluut bedrag per jaar
 • aantal en/of bedrag naar rato van parttimepercentage per jaar (bv verlof kopen)
 • aantal * roosteruren per week
 • fiets 1 x per 3 jaar

Bovenstaande controlemogelijkheden worden niet geactiveerd uitgeleverd omdat deze afhankelijk zijn van de klantinrichting. Deze controles dienen daarom per klant en per keuze ingericht te worden.

De IJK klantteams verzorgen voor onze outsourcingsklanten de benodigde aanpassingen in de inrichting. Deze optimalisatiewerkzaamheden worden in overleg ingepland en uitgevoerd. Voor klanten die de salarisverwerking en/of het beheer niet aan IJK hebben uitbesteed is het aan te raden deze nieuwe functionaliteit in te (laten) richten.

Overige aanpassingen

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met jouw organisatie in gesprek over het realiseren van doelen en ambities in (HR)bedrijfsvoering. Dit doen we samen met jou en onze toegewijde specialisten. Zij zorgen voor de juiste oplossing op het juiste moment. Dat kan door de inzet van dienstverlening op maat of implementatie van onze innovatieve software. Zo brengen we jouw organisatie verder.