Terug

De toelichting op de CAR UWO is vervallen: wat moet je doen?

De tekst van de CAR (-UWO) Veiligheidsregio is per 1 januari 2023 zonder artikelsgewijze toelichting gepubliceerd. Inmiddels is duidelijk dat de toelichting per 1 januari 2023 geen onderdeel meer uitmaakt van de CAR (-UWO) Veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s moeten het vervallen van de artikelsgewijze toelichting formeel bekrachtigen. Welke stappen moet je hiervoor zetten?

Stappenplan: wat moet je doen nu de toelichting op de CAR-UWO is vervallen?

Download hier ons interactieve stappenplan.

Heb je vragen? Neem dan contact met helpdesk@ijk.nl of kijk in HRM kennisplatform RAP.