Terug

De evaluatie van uw e-learning traject

Als u e-learning als leervorm geïntroduceerd heeft binnen uw organisatie, vraagt u zich vast wel eens af of u wel de juiste strategie hanteert. En misschien ook wel of de kwaliteit van de cursussen voldoende is. Het model van Kirkpatrick biedt uitkomst bij het meten of u als organisatie het cursusbudget zinvol besteedt en of een medewerker die naar training geweest is er ook daadwerkelijk wat van opgestoken heeft.

Het model van Kirkpatrick

Kirkpatrick bedacht vier niveaus om het resultaat van een training te meten en te beoordelen of de opgedane kennis van een training is blijven hangen. Het best kan zijn model worden weergegeven in een piramide, waarbij ieder niveau op de onderliggende lagen bouwt:

Model van Kirkpatrick

Hoe evalueren?

Het model van Kirkpatrick zegt niet dat binnen organisaties alle trainingen op een bepaald niveau (bijvoorbeeld 3 of 4) geëvalueerd moeten worden. Wel gaat het erom dat je als organisatie bewust bezig bent met de doelstelling van een training, voordat een trainingssessie start.

  • Wilt u weten of de training voldeed aan de verwachtingen of dat de trainer goed was? Dan volstaat een evaluatie op niveau 1.
  • Wit u weten of de deelnemer de juiste kennis in huis heeft na een training? Evalueer dan op niveau 2 door middel van een toets, een examen of andere meetinstrumenten.
  • Wilt u ook weten of de training het gewenste gedrag of gewenste resultaat heeft opgeleverd? Start dan evaluatieactiviteiten op niveau 3 op.

Het maken van een bewuste keuze waarop een training geëvalueerd moet worden, is het begin van een effectiever opdelingsbeleid binnen organisaties. Met de e-learningmodule en AFAS cursusmanagement heeft u de meetgegevens die u nodig heeft om uw cursussen te evalueren tot uw beschikking.