Terug

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor de overheid

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die bedrijven en overheidsinstanties verplicht om uitgebreide verslagen over hun duurzaamheidsprestaties te publiceren. Terwijl veel bedrijven al bekend zijn met CSR-rapportage, rijst de vraag: wat betekent de CSRD voor de overheid? Welke specifieke regels zijn van toepassing op overheidsinstanties en hoe kunnen ze deze implementeren in hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met behulp van AFAS? In dit artikel geven we je antwoord op deze vragen.

De CSRD voor de overheid

Het doel van de CSRD is de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapporten te vergroten, zowel voor bedrijven als overheidsinstanties. We lichten enkele belangrijke regels uit:

 • Rapportageverplichtingen
  Net als bedrijven moeten overheidsinstanties gedetailleerde duurzaamheidsinformatie rapporteren in hun jaarverslagen. Dit omvat informatie over milieuprestaties, sociale aspecten en governance.
 • Materialiteitsbepaling
  Overheden moeten bepalen welke duurzaamheidskwesties materieel zijn voor hun activiteiten. Dit helpt hen om zich te concentreren op de belangrijkste aspecten van duurzaamheid.
 • Kwaliteitsborging
  Overheidsrapporten moeten worden gecontroleerd door onafhankelijke auditors om de kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen.

Afwijkende regels voor de overheid

Hoewel de CSRD grotendeels dezelfde regels bevat voor bedrijven als voor overheidsinstanties, kunnen er enkele afwijkingen zijn in de implementatie. Deze kunnen variëren afhankelijk van nationale wetgeving en de specifieke organisatiestructuur van overheidsinstanties.

Het Belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de overheid

Natuurlijk is het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de overheid groot. Overheidsinstanties hebben grote invloed op de samenleving en het milieu,  het is dan ook cruciaal dat je als overheidsinstantie de verantwoordelijkheid neemt om duurzaamheid te bevorderen. MVO in de overheid zorgt voor:

 • Verbeterde dienstverlening aan burgers en belanghebbenden.
 • Vermindering van negatieve milieueffecten.
 • Bevordering van sociaal welzijn en rechtvaardigheid.
 • Versterking van het vertrouwen van het publiek in de overheid.

Ingangsdatum

De CSRD is momenteel in ontwikkeling en wordt naar verwachting van kracht in de komende jaren. De exacte ingangsdatum kan variëren, maar het is belangrijk je goed voor te bereiden op de implementatie van deze richtlijn, zodra je er klaar voor bent wanneer deze van toepassing wordt.

Implementatie in AFAS

AFAS Software kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het voldoen aan de CSRD-vereisten. AFAS kan op verschillende manieren  worden ingericht voor CSRD-rapportage:

 • Gegevensverzameling: AFAS kan worden gebruikt om relevante gegevens met betrekking tot duurzaamheid te verzamelen, zoals energieverbruik, CO2-uitstoot en sociaal beleid.
 • Rapportagemodule: AFAS kan worden geconfigureerd om de benodigde duurzaamheidsrapporten te genereren op basis van de verzamelde gegevens.
 • Auditorondersteuning: De software biedt functies om auditors te helpen bij het verifiëren van duurzaamheidsrapporten en het waarborgen van de nauwkeurigheid.

Op dit moment wachten wij nog op meer informatie vanuit AFAS over de correcte manier van vastlegging. Vanuit de overheid is er nog onvoldoende informatie beschikbaar om dit in te richten, zodra er definitieve informatie bekend is zullen wij dit met jullie delen. In Profit 1 is voor iedereen het CSR-Dashboard beschikbaar hier breng je alvast de eerste relevante data rondom Corporate Social Responsibility samen.

IJK staat voor je klaar

Wil jij je voorbereiden op de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en ben je op zoek naar meer informatie? Ons team van experts staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden over de CSRD-richtlijnen en MVO-principes en je te ondersteunen bij het stroomlijnen van uw duurzaamheidsrapportageprocessen.

Neem voor meer informatie en professionele begeleiding bij CSRD-implementatie contact met ons op. Samen werken we aan een duurzamere toekomst.