Terug

CAO-akkoord in het VO: Wat HR en PSA hierover moeten weten

De geplande staking op 5 oktober a.s. is van de baan, want er ligt een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao VO! De nieuwe cao loopt van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024. Wij zettende belangrijkste afspraken voor je op een rij:

Financieel

 • 10% salarisverhoging per 1 juli 2023.
 • Een eenmalige uitkering in november 2023. Afhankelijk van de functieschaal, is de uitkering € 1000,- (t/m OOP schaal 5), € 600,- (OOP schaal 6 t/m 9) of € 350,- (alle andere werknemers).
 • De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt € 0,17 per kilometer.
 • Werknemers in participatiebanen hebben voortaan recht op de (extra) eindejaarsuitkering, uitkering OOP, overlijdensuitkering en jubileumgratificatie.
 • Er wordt gewerkt aan een vaste stagevergoeding. Die is nog niet definitief.
 • Werknemers die daarvoor in aanmerking komen, krijgen voortaan een BHV-vergoeding van € 25,-.
 • De huidige aanspraken in het kader van de arbeidsmarkttoelage blijven bestaan totdat er nieuwe afspraken voor in de plaats komen.

OOP

 • De OOP’er mag zijn basisrecht op professionalisering van 40 uur uitbreiden met daarbovenop 43 uur, als hij dit onderbouwt met een professionaliseringsplan.
 • Er wordt een brochure functiewaardering voor werknemers en leidinggevenden gemaakt, waarin nieuwe voorbeeldfuncties voor OOP komen te staan.

Startende leraar

 • Vanaf schooljaar 24/25 heeft de startende leraar recht op een introductieprogramma van drie jaar. Daarin moet in elk geval de werkdrukvermindering, professionele ontwikkeling, observatie in de klas, intervisie en gerichte begeleiding aan bod komen.

Werkdruk

 • Sociale partijen doen een beroep op het overleg tussen werkgever en werknemer ten aanzien van maatwerk bij rouw en overgangsklachten.
 • Tijdens de looptijd van de nieuwe cao onderzoeken de sociale partners of het mogelijk is om de lestaak te verminderen of extra voorbereidings- en ontwikkeltijd te creëren. Werkdrukvermindering blijft dus op de agenda staan.

En verder...

 • Sociale partners doen onderzoek naar het versoberen van de WOVO en het aanpassen van oude afspraken over werkgelegenheid en ontslag, en die over de Sluitende aanpak.
 • 8 miljoen uit het Onderwijsakkoord wordt gebruikt voor een schoolleidersbeurs. De overige 2 miljoen gaat naar professionalisering en beroepsgroepvorming van schoolleiders.

Belangrijk voor salarisadministratie

 • De salarisverhoging per 1 juli 2023...
  • Geldt voor álle werknemers onder de Cao VO.
  • Betaal je uit met terugwerkende kracht, het liefst met de salarisbetaling van oktober.
  • Werkt door in het pensioen, de opbouw van de extra eindejaarsuitkering en de uitkering OOP.
  • Werkt niet door inde bindingstoelage.

 • De bruto eenmalige uitkering van november 2023...
  • Werkt door in het pensioen.
  • Krijgt de werknemer als hij in dienst was op de peildatum van 1 november 2023. Dit is een andere systematiek dan in het PO.
  • Is naar verhouding van de arbeidsduur.

 • De verhoging van de reiskostenvergoeding naar € 0,17...
  • Start pas vanaf 2024.

 • De verhoogde BHV-vergoeding van € 25,00 bruto...
  • Geldt met terugwerkende kracht per 1 mei 2023.
  • Is niet naar verhouding van de arbeidsduur.

Meer weten?

Via ons HRM kennisplatform RAP houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe cao. Tijdens de cao-trainingen voor zowel HRM als schooldirecteuren praten we je uitgebreid bij over de impact van de wijzigingen.