Terug

CAO-akkoord in het PO: Wat HR en PSA hierover moeten weten

De geplande staking op 5 oktober a.s. is van de baan, want er ligt een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao PO! De nieuwe cao loopt van 1 mei 2023 tot en met 30 september 2024. De belangrijkste afspraken zijn:

Financieel

 • 10% salarisverhoging per 1 juli 2023.
 • Een eenmalige uitkering in november 2023. Afhankelijk van de functieschaal, is de uitkering € 1000,- (t/m schaal 5), € 600,- (schaal 6 t/m 9) of € 350,- (alle andere werknemers).
 • De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt € 0,17 per kilometer en de maximaal te vergoeden reisafstand 25 kilometer enkele reis.
 • De arbeidsmarkttoelage voor scholen met een hoger risico op onderwijsachterstanden wordt structureel. Wel is de toelage voortaan een derde lager.
 • Werknemers in participatiebanen worden niet meer uitgesloten van arbeidsvoorwaarden uit de cao, zoals eenmalige uitkeringen en eindejaarsuitkeringen. Vanaf 1 juli 2023 worden zij ingeschaald in schaal 1 en ze krijgen een functiebeschrijving.
 • Er wordt gewerkt aan een vaste stagevergoeding. Die is nog niet definitief.

Schoolleiders

 • Er moeten nieuwe voorbeeldfuncties komen voor de directeuren, waarbij meer oog is voor de ingewikkelde werkomgeving en het uitgebreide takenpakket. Ook starten sociale partners een onderzoek naar de complexiteit van de werkomgeving van schoolleiders.
 • Een schoolleider mag zijn professionaliseringsbudget voortaan maximaal vier jaar sparen in plaats van drie jaar.
 • Startende schoolleiders hebben recht op goede begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld door extra coaching.

Werkdruk

 • Het overlijdensverlof uit de cao geldt voortaan ook voor ‘personen die dierbaar zijn geweest voor de werknemer’. De kring van personen wordt daarmee ruimer.
 • Verder doen sociale partijen een beroep op het overleg tussen werkgever en werknemer ten aanzien van efficiënte pauzes, maatwerk bij rouw en overgangsklachten.

En verder...

 • Staat een OOP’er voor de klas bij afwezigheid van een leraar? Dan moet je de werknemer daarvoor passend belonen. Als dit in je organisatie voorkomt, maak je hierover beleid in overleg met de P(G)MR.
 • De kop-cao voor middelen voor arbeidsmarktbeleid en GOVAK wordt verlengd voor 2024.

Belangrijk voor salarisadministratie

De salarisverhoging per 1 juli 2023

 • Geldt voor álle werknemers onder de Cao PO.
 • Betaal je uit met terugwerkende kracht, het liefst met de salarisbetaling van oktober.
 • Werkt door in het pensioen, in de bovenwettelijke uitkeringen, de opbouw van de nominale eindejaarsuitkering en de arbeidsmarkttoelage.
 • Werkt niet door in de bindingstoelage.

De bruto eenmalige uitkering van november 2023

 • Werkt door in het pensioen.
 • Bouwt de werknemer op in augustus, september en oktober.
  Vanaf aug in dienst? Dan hele uitkering. Vanaf sept in dienst? Dan 2/3 uitkering. Sinds okt in dienst? Dan 1/3 uitkering.
 • Is naar verhouding van de arbeidsduur.

De verhoging van de reiskostenvergoeding naar € 0,17

 • Start pas vanaf 2024

Meer weten?

Via ons HRM kennisplatform RAP houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe cao. Tijdens de cao-trainingen voor zowel HRM als schooldirecteuren praten we je uitgebreid bij over de impact van de wijzigingen.