Terug

Belang onboarding zwaar overschat?

Onboarding is één van de buzzwords in de HR-wereld. Het onboarden van nieuwe collega’s blijkt een absoluut topthema te zijn. Maar is dat wel terecht? De nieuwe generatie medewerkers is toch prima in staat om alle benodigde informatie zelfstandig digitaal te vinden? En door toenemende zelfstandigheid zitten nieuwe collega’s toch niet te wachten op een uitgebreid programma? Fout!

Juist in tijden van toenemende digitalisering en zelfstandigheid is de persoonlijke factor in onboarding van nieuwe medewerkers extra belangrijk. 

Onboarden start direct na aanname 

De krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Het binnenhouden van (nieuw) talent is daarom cruciaal. Alle positieve beïnvloeding van de nieuwe medewerker is daarin van harte welkom. Het bijvoorbeeld snel toesturen van de (correcte) arbeidsovereenkomst werkt positief in de beeldvorming. Zo draagt ook het sturen van boekjes, onboardingsportals of andere creatieve middelen in de periode tussen aanname en de eerste werkdag bij aan het positieve gevoel. 

Beginnen bij de basis

Het is zo ver! De allereerste werkdag van je nieuwe collega. Door het soepele voortraject zijn de verwachtingen hooggespannen. Is alles daadwerkelijk zo goed geregeld als vooraf werd voorgespiegeld? Een eerste indruk maak je maar één keer. Als werkgever scoor je direct punten door de basis ‘gewoon’ op orde te hebben. Dat klinkt gewoon, maar dat is het niet! Er zijn talloze voorbeelden van nieuwe medewerkers die niet, of niet tijdig beschikken over een toegangsdruppel, telefoon en computer mét toegang tot de juiste applicaties met de juiste rechten. Zijn deze zaken niet goed geregeld, dan is het eerste deukje in de prille (arbeids)relatie een feit.  

Warm bad

Juist in dit digitale tijdperk ligt de meerwaarde van onboarding in het persoonlijke aspect. Je moet een plan hebben waarin aandacht is voor de harde (werkinhoudelijke) én zachte (emotie) kant van het onboardingsproces. Het is prima mogelijk om een groot deel van dit proces te standaardiseren en te digitaliseren. Een persoonlijk onboardingsportaal, workflow, standaard mails en bijeenkomsten zijn hier goede voorbeelden van. De medewerker in kwestie zal alle contactmomenten als waardevol ervaren. Hopelijk voelt de medewerker zich daardoor snel vertrouwd zodat hij zich persoonlijk gaat ontplooien. Door algemene zaken te borgen in een digitaal proces, ontstaat ruimte om één op één aandacht te geven tijdens de eerste maanden dat iemand in dienst is. Zaken als persoonlijke doelen, invulling van de functie en talentonwikkeling zijn zaken die zich bij uitstek lenen voor een persoonlijke toelichting.  

Best practice

Bij IJK helpen we organisaties met het verwezenlijken van HR doelen en ambities. Onboarding is een thema waarin IJK een waardevolle bijdrage levert. Bijvoorbeeld door het realiseren van een optimaal proces of het delen van best practices van onze klanten.