Terug

Arbeidsongeschiktheid: de aankomende veranderingen op een rij

Wat zijn je doelstellingen als HRM’er? Grote kans dat het verlagen van het verzuimpercentage binnen jouw organisatie een doelstelling is. Je ontkomt er alleen niet aan dat medewerkers ziek worden. En wat moet je als werkgever allemaal doen als je medewerker ziek is? Dit jaar gaan er een aantal veranderingen plaatsvinden rondom arbeidsongeschiktheid. Sommige veranderingen zijn al zeker, anderen nog niet. We zetten het in dit artikel voor je op een rij.

1. Loondoorbetalingstermijn zieke AOW’er

Een AOW’er die ziek wordt, hoef je nog maar zes weken loon door te betalen. Tot 1 juli 2023 moet je de zieke AOW’er nog dertien weken loon betalen. Daarna wordt dit verkort naar zes weken. De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is al eerder in werking getreden, maar het verkorten van de loondoorbetalingstermijn werd steeds uitgesteld. De impact voor UWV op de uitvoering van de verkorting was namelijk groter dan gedacht. Na het doorlopen van de termijn van zes weken kun je het dienstverband van de medewerker beëindigen via een UWV-procedure of met wederzijds goedvinden.

2. Regeling visie op re-integratie

Mogelijk moeten zieke medewerkers en hun werkgevers hun visie op re-integratie gaan vastleggen. In het gezamenlijke plan van aanpak, het bijstellen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie wordt dit dan een verplicht onderdeel. Dit is opgenomen in een voorgestelde ministeriële regeling. Door de verplichte vastlegging moeten de werkgever en werknemer een gesprek voeren over hun visie op de re-integratie. Dit vergroot enerzijds de betrokkenheid van beide partijen. Anderzijds vergroot dit de kans op een succesvolle re-integratie. In het plan van aanpak op de website van het UWV, kun je nu al je visie op re-integratie geven. Doe je dit nog niet? Dan is dit een goed moment om daar alvast mee te beginnen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verplichtingen gaan gelden. Op dit moment is 1 juli 2023 de verwachte ingangsdatum, maar dit is nog niet definitief.

3. Wetsvoorstel oordeel bedrijfsarts RIV-toets

Stel, je hebt twee jaar lang alles gedaan om je medewerker zo goed mogelijk te begeleiden tijdens ziekte. Ook heb je er, samen met de bedrijfsarts, alles aan gedaan om de medewerker te re-integreren. De teleurstelling is groot als je vervolgens een loonsanctie van UWV ontvangt. De reden: de verzekeringsarts van UWV is het niet eens met het medisch advies van de bedrijfsarts.

Goed nieuws, want hier komt in de toekomst mogelijk verandering in. Op het moment dat de twee jaar ziekte eraan komt, controleert het UWV het zogenaamde re-integratieverslag (RIV). Het medisch handelen van de bedrijfsarts wordt getoetst door een verzekeringsarts van UWV. Het UWV kan een loonsanctie opleggen als er sprake is van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. Met het opleggen van een loonsanctie moet je van het UWV maximaal 52 weken langer het loon van je zieke medewerker doorbetalen.

Met het wetsvoorstel oordeel bedrijfsarts RIV-toets wordt het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend. Dit medisch oordeel wordt niet langer getoetst door de verzekeringsarts. Deze verandering moet leiden tot meer zekerheid voor werkgevers. Er valt namelijk een reden weg waarom het UWV een loonsanctie kan opleggen. Het wetsvoorstel is op dit moment nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

Vooruitblik richting de toekomst

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind 2022 de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) ingesteld. Aan deze commissie is gevraagd een advies uit te brengen over een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsongeschiktheid. Op dit moment is de beoogde deadline voor dit advies 1 juli 2024. De commissie gaat zich onder andere buigen over:

  • Het wegnemen van hardheden in de WIA.
  • De introductie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
  • Het verlichten van de plichten voor kleine werkgevers.
  • Kortgezegd moet het nieuwe systeem betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar zijn.

Wil je meer weten over de regels die bij ziekte gelden? Of heb je praktijkvragen? Volg dan de trainingen over Ziekte en arbeidsongeschiktheid, die wij op maat aanbieden voor overheid, onderwijs en zorg. Natuurlijk kun je ook het HRM kennisplatform RAP raadplegen. Hier vind je meer informatie over RAP.