Terug

Wat is het STAP-budget en hoe werkt het?

Op 1 maart 2022 is het STAP-budget in werking getreden. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en is bedoeld om je positie als werknemer op de arbeidsmarkt te verbeteren. In dit artikel lees je wat het STAP-budget precies inhoudt en hoe dit is aan te vragen door jouw medewerker.

Wat houdt het STAP-budget in?

Hoogte

De maximale hoogte van het STAP-budget is € 1.000,- per jaar per persoon. Het STAP-budget is eenmaal per jaar aan te vragen.

Opleiding

De opleiding waaraan een medewerker het STAP-budget wilt besteden, moet in het opleidingsregister staan. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt dit opleidingsregister bij. In de toekomst wordt het register nog verder uitgebreid.

Voorwaarden

De medewerker komt in aanmerking voor het STAP-budget als deze:

  • in het kalenderjaar nog geen STAP-budget heeft gekregen;
  • ouder is dan 18 jaar;
  • geen AOW ontvangt;
  • of diens partner de Nederlandse nationaliteit heeft of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie;
  • volksverzekerd is. Je bent verzekerd voor de volksverzekeringen als je de afgelopen 27 maanden minstens zes maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad.

Hoe is het STAP-budget aan te vragen?

UWV

Via de website www.stapuwv.nl kan de medewerker zelf het STAP-budget aanvragen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het STAP-budget overgemaakt aan de opleidingsinstantie.

Tijdvakken

Het STAP-budget voor 2022, ter hoogte van 160 miljoen euro, komt in vijf tijdvakken beschikbaar. Dit betekent dat er per tijdvak 32 miljoen euro beschikbaar komt en ongeveer 32.000 mensen in aanmerking komen voor STAP-budget. Het eerste tijdvak vanaf 1 maart 2022 was binnen enkele dagen helemaal op. Het is daarom aan te raden om meteen wanneer het tijdvak beschikbaar komt je aanvraag in te dienen. Het volgende tijdvak vangt aan op 1 mei 2022.

Verder van belang

Schrijf je in voor de opleiding voordat je een aanvraag doet voor STAP-budget. Bij de aanvraag van STAP-budget moet je een bewijs van inschrijving kunnen overleggen.