Terug

Maximaliseer de effectiviteit van uw online cursusaanbod met SCORM

Als organisatie wilt u de effectiviteit van uw (online) cursusaanbod meten. Een score op een test geeft een indicatie maar zegt niets over de mate waarin een cursist de vers vergaarde kennis en informatie kan reproduceren. En bovendien, wat vertellen deze cijfers daadwerkelijk over de verworven vaardigheden? Met het gebruik van SCORM krijgt u verdere verdieping.

De SCORM-uitwisselingstechnieken gaan een stapje verder in de interpretatie van cijferresultaten en geven de aangeboden informatie voor uw Learning & Development-departement nog een extra dimensie.

Wat is SCORM?

SCORM heeft betrekking op e-learning leerstof en is de afkorting voor Sharable Content Object Reference Model. Het gaat om content die volgens een standaard is ingepakt tot een pakket.

De SCORM-afspraken en standaarden zorgen voor een optimalisatie van digitale leerinhoud conform een universeel systeem. Leerinhoud moet namelijk voldoen aan een aantal vereisten, zoals de mogelijkheid tot hergebruik van de leerinhoud, toegankelijkheid, duurzaamheid en uitwisselbaarheid van de leerdelen. Iedereen die online leerstof ontwikkeld, werkt volgens deze afspraken. Het grote voordeel hiervan is dat digitale leerstof altijd te koppelen is aan cursussen ontwikkeld door derden én aan een leerplatform waarin alle cursistgegevens inzichtelijk zijn. Het uitwisselen van deeltjes ‘leerinhoud’ is met SCORM een stuk eenvoudiger.

Wat kunt u ermee?

1. Meet hoe vaak studenten één specifieke sessie hebben gevolgd
Bij e-learning is het evalueren van aanwezigheid minder eenvoudig dan bij het klassieke leslokaal. Voor het monitoren van voortgang en gedrag registreert SCORM van de individuele leereenheden welke gebruikers er mee bezig zijn geweest, hoe vaak zij de stof hebben doorlopen, en hoe lang ze daarover hebben gedaan.

Zo hebben docenten inzicht in alle leeractiviteiten binnen een cursus, zoals het moment dat iemand voor het laatst in de cursus is geweest, het overzicht van niet-actieve studenten en het aantal actieve bijdrages tijdens de cursus.

2. Ontdek de sterktes en zwaktes van uw cursisten
Leerinhoud beschreven volgens de SCORM-specificatie, maakt het mogelijk de studieresultaten te monitoren voor de gestelde leerdoelstellingen. SCORM registreert namelijk de resultaten van eventuele vragen en toetsingen die aan het leeronderdeel verbonden zijn.
Omdat u in detail kunt analyseren welke vragen uw cursisten juist beantwoorden, en op welke toetsonderdelen de cursisten een onvoldoende scoren, beschikt u over objectieve meetgegevens voor uw afdeling Learning & Development.

De afdeling Learning & Development kan haar e-learning aanbod beoordelen op basis van:

  • behaalde cursusresultaten per onderdeel
  • inzichten in statistieken als
  • bezoekersaantallen,
  • het gebruik van specifieke tools of
  • het bestuderen van specifieke referentie leermaterialen

Als cursisten vaker bepaalde vragen foutief beantwoorden, is het mogelijk om bijvoorbeeld door middel van feedback uitleg te geven over het juiste antwoord. Kortom, u volgt de resultaten op de voet en stuurt bij waar nodig.

3. Zoek manieren om verveling tijdens uw cursussen tegen te gaan
Onderzoek wijst uit dat maar liefst een op de vier kantoormedewerkers zich verveelt tijdens het volgen van een cursus. Als de cursusinhoud saai is, verliezen cursisten hun concentratie en onthouden ze de aangeboden kennis minder goed. Inmiddels zijn er tal van ‘moderne’ leertechnieken, zoals gamification en experience-based learning die het leren aantrekkelijker maken. Maar welke techniek heeft het gewenste effect op uw doelgroep? Met een goede interpretatie van de SCORM meetgegevens bepaalt u welke leerinhoud uw cursisten voldoende prikkelt om de boodschap goed over te brengen. Met deze inzichten brengt u uw leerstrategie naar een hoger niveau.

4. Compatibiliteit met tal van LMS-platform softwares
Al die informatie moet natuurlijk ergens worden opgeslagen. Meestal wordt de learning content gekoppeld aan een beheersysteem (bijvoorbeeld een Learning Management System oftewel LMS) waarin u de leermodules ter beschikking stelt. Leermodules geschreven volgens de SCORM-standaard zorgen voor een absolute meerwaarde voor uw online leerplatform: uw SCORM leerinhoud is schaalbaar en kan worden ingezet als ondersteuning voor cursussen met een klein of juist heel groot bereik.

Samengevat

Statistieken en inzichten maken van e-leren het verlengstuk van de leerstrategie binnen uw onderneming. Hiermee wordt als het ware de toekomst en richting voor nieuwe e-leren modules voorspeld. Het universeel systeem SCORM maakt deze statistieken en inzichten voor jou als learningprofessional tastbaar.

Wilt u direct aan de slag met een op SCORM gefundeerd e-learningprogramma en werkt u met AFAS? Informeer dan naar onze e-learningmodule.