Terug

Kun je als werkgever blindelings vertrouwen op de adviezen van de bedrijfsarts?

Om maar met de deur in huis te vallen: nee, dat kan je niet. En dat betekent niet dat je niet mag vertrouwen op het oordeel van de bedrijfsarts. Maar laat het woord blindelings weg en pak je verantwoordelijkheid als werkgever.

De bedrijfsarts oordeelt over ziekte

Als je een (langdurig) zieke werknemer hebt, speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol. De bedrijfsarts is dé persoon die mag oordelen over de situatie van de zieke werknemer in relatie tot het werk. Veel werkgevers leunen dan ook op de adviezen van de bedrijfsarts en volgen deze blindelings. Als werkgever blijf je echter altijd eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. 
Kijk dus met een kritische blik naar de adviezen die je van de bedrijfsarts krijgt. Doe je dit niet, kan je dit mogelijk een loonsanctie opleveren. Deze situatie kwam onlangs voor de rechter. 

Wat speelde er? 

De werkgever was in deze situatie uitgegaan van een belastbaarheid van de werknemer van twee uur per dag. De UWV-arts die de WIA-aanvraag behandelde, was het hier niet mee eens. Volgens de UWV-arts kon de werknemer vier uur per dag werken. Conclusie van het UWV: de werkgever heeft onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, met een loonsanctie tot gevolg. De werkgever heeft bezwaar gemaakt bij het UWV en stelde beroep in bij de Rechtbank, allebei zonder resultaat. Uiteindelijk gaat de werkgever in Hoger Beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

De werkgever is verantwoordelijk

De werkgever was van mening dat hij niet verantwoordelijk kon zijn voor een blijkbaar verkeerd medisch advies van de bedrijfsarts. Uit vaste rechtspraak volgt echter het uitgangspunt: de re-integratieplicht van de WIA rust op de werkgever. Daarmee is de werkgever volledig (eind)verantwoordelijk voor de re-integratie. Als er door een verkeerd advies van de bedrijfsarts re-integratiekansen zijn gemist, krijgt de werknemer alsnog een kans op re-integratie door het opleggen van een loonsanctie aan de werkgever. 

Toch geen loonsanctie

De CRvB oordeelde in deze situatie dat het UWV toch ten onrechte een loonsanctie had opgelegd aan de werkgever. De bedrijfsarts was niet tekort geschoten in zijn sociaal medisch handelen. De artsen van UWV konden niet motiveren waarom de bedrijfsarts niet in redelijkheid tot zijn advies over de uren had kunnen komen.

Betekenis voor de praktijk

In de besproken casus liep het gelukkig goed af voor de werkgever, maar ben je er van bewust dat het oordeel ook anders kan luiden. Ons advies: vertrouw op het advies  van je bedrijfsarts, maar houd ook een gezonde kritische blik. Mocht je twijfels hebben, ga dan  het gesprek aan met de bedrijfsarts. 
De volledige uitspraak vind je hier.

Op ons HRM kennisplatform RAP vind je nog veel meer van dit soort artikelen. Rap geeft het antwoord op al jouw HR-vragen. We houden je onder andere op de hoogte van het belangrijkste HR nieuws in jouw sector, we delen relevante jurisprudentie, en helpen we je ook direct met de doorvertaling binnen jullie organisatie.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met de juristen van RAP.