Terug

Het continu ontwikkelen van medewerkers digitaal faciliteren

Stilstaan is achteruitgaan! Deze leefregel heeft niet alleen betrekking op onze fysieke gesteldheid, maar zeker ook op onze employability (blijvende inzetbaarheid). Het ontwikkelen van medewerkers is belangrijk voor de medewerkers zelf, de organisatie en de arbeidsmarkt. Toch heeft slechts 35% van de organisaties in zorg en welzijn goed en actueel inzicht in de kwaliteiten en competenties van medewerkers. En dat is bijzonder voor een sector waar opleiding en ontwikkeling in ruim drie op de vijf zorginstellingen een centrale positie in de organisatie heeft.

Zorg voor een goed systeem

Al met al heeft HR vaak goede ambities, maar niet de juiste middelen om deze waar te maken. Daarbij wordt het vastleggen van gegevens rondom de ontwikkeling van de medewerker vaak onderschat. Deze vastlegging kan klassiek door een HR medewerker worden gedaan, maar met een goed bronsystemen is het mogelijk deze werkzaamheden eenvoudig bij een medewerker neer te leggen. De uitdaging is wel om deze employee self service (ESS) functionaliteiten slim en efficiënt in te richten.

Een Learningmanagent systeem (LMS) ontlast de HR-medewerker op het gebied van vastlegging, monitoring en facilitering. Werkzaamheden die tijdrovend, foutgevoelig en kort cyclisch zijn. Met een goed systeem neemt de hoeveelheid operationele werkzaamheden af en krijgt HR meer ruimte om een adviserende rol aan te nemen en de werkzaamheden uit te voeren waarvoor ze opgeleid zijn.

Gebruik de inzichten

Het vastleggen van gegevens is van cruciaal belang. Vooral in de zorg is het belangrijk om te weten welke certificaten en diploma’s bijvoorbeeld een verpleegkunde heeft. In tijden van een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om slim om te gaan met je personeelsbestand. De aanwas van nieuwe zorgmedewerkers is immers niet gegarandeerd. Bij een goede vastlegging van de ontwikkeling van de medewerkers is er door middel van strategische personeelsplanning gemakkelijker te schuiven met de inzet van personeel.

Creëer autonomie

Niet alleen HR maar ook de medewerkers vinden het fijn om een bepaalde vorm van autonomie rondom ontwikkeling te ervaren. Zo schrijven medewerkers zich zelf in voor bepaalde opleidingen en krijgen ze een signaal als een certificaat afloopt. HR bewaart uiteindelijk de regie door automatisch een overzicht van medewerkers te ontvangen waarin in één oog opslag te zien is hoe de ontwikkeling van een medewerker ervoor staat.

Een grotere betrokkenheid als resultaat

Als een medewerker continu in ontwikkeling is, krijgt de taakvariëteit, autonomie en ontwikkeling een flinke impuls. Deze variabelen hebben invloed op motivatie en betrokkenheid bij de organisatie. En als er meer betrokkenheid is, zullen de medewerkers zich flexibeler opstellen. Dat is natuurlijk fijn voor zorgorganisaties die veel van hun medewerkers vragen.