Terug

Gamification in de zorg: Leren via simulaties

Leren vindt niet alleen maar in een typische klassituatie plaats. Zowel informeel leren als een platform voor het delen van kennis zijn net zo belangrijk. Gamification (of e-learning games) is een prima techniek om innovatie te versnellen, zeker in de zorgsector kan dat belangrijk zijn.

Laten we vooral een groot misverstand uit de weg ruimen: e-learning games zijn absoluut geen kinderspelletjes. Gamification haalt de beste elementen en technieken die nuttig zijn voor het behalen van doeleinden uit ‘spelen’.

  • Rollenspelen en zoektochten moedigen nabootsing aan en versterken bestaande gedragingen.
  • Spelen waarin strategie en avontuur de rode draad zijn, bevorderen de besluitvoering.
  • Wanneer er meerdere spelers betrokken worden, wordt samenwerking aangemoedigd.
  • Simulaties met een open einde leren logica en experimenten uitvoeren aan.
  • Wanneer er een uitdaging is op het vlak van tijd en reflexen, kan er ontdekt worden hoe men vlug moet nadenken of buiten de klassieke oplossingen moet gaan zoeken.

E-learning met gamification en simulaties zorgt voor een gezonde houding

Veel mensen associëren het begrip ‘gamification’ met de groeiende beweging om aan de hand van games het gedrag van mensen te beïnvloeden en zo maatschappelijke en gezonde doelen te bereiken, zoals bijvoorbeeld meer bewegen. In de professionele wereld van de gezondheidszorg kan gamification en simulering zijn nut bewijzen, zowel voor patiënten en de zorgverleners als het ziekenhuis.

Gamification ten voordele van patiënten

In de gezondheidssector vertaalt gamification zich in toepassingen waarbij de patiënt spelenderwijs geholpen wordt bij zijn inspanningen om een ziekte onder controle te houden. Een app op een smartphone zorgt ervoor dat gezondheid binnen handbereik is, mogelijk ook in samenwerking met zorgverleners.

Gamification en simulatie nuttig voor zorgverleners

Veranderen van gedrag

Wanneer een medisch protocol wijzigt, ligt de uitdaging niet zozeer op het aanleren van de nieuwe procedure maar eerder op het vlak van gedragsverandering. Gamification helpt om de juiste mentaliteit te ontwikkelen bij de zorgmedewerker.

Vasthouden motivatie

Een goed spel brengt een boeiend verhaal dat spelers bezighoudt en hen bindt. Hierdoor ontstaat er activiteit en bereiken medewerkers ook daadwerkelijk doelen. 

Optimaliseren functioneringsgesprekken

In de realiteit blijkt dat het geven feedback nog niet structureel gebeurt of met lange tussenperioden. Gamification verhoogt de snelheid van feedback en daardoor het engagement van de zorgverlener.

Beter nastreven van doelen

De toegepaste spelregels zorgen ervoor dat de deelnemers zich competenter voelen om doelen te bereiken. Virtuele doelen zijn veelal op korte termijn en haalbaar, wat wederom de betrokkenheid vergroot.

Speels (simu)leren wordt eenvoudig. Technieken kunnen op een veilige manier worden geoefend. Denk bijvoorbeeld aan een verpleegkundige die reanimatietechnieken kan opfrissen en oefenen zonder stress. Chirurgen kunnen een spel gebruiken om een moeilijke operatie uit te voeren. Zorgverleners kunnen verder op een eenvoudige manier op de hoogte blijven van de wetenschappelijke en medische ontwikkelingen en hun ambitie om de hoogste kwaliteit te leveren waarmaken. Zo kan een spel dus niet alleen het bedrijfsresultaat en de tevredenheid van werknemers verbeteren, maar soms zelfs levens redden.

Gamification ten gunste van het ziekenhuis

Hoe zou het zijn als de medewerker die in zijn zorggedrag volgens de nieuwe innovatieprocedure handelt, ‘ziet’ dat zijn fictieve patiënt zienderogen opknapt? Hoe zou het zijn als het team of de dienst zo gezamenlijk punten kan opbouwen, waarbij de ‘high scores’ in de zorginstelling heel tastbaar en zichtbaar worden? Gamification en simulation zorgen voor een toekomst die ook de kwaliteit en uitstraling van de zorginstelling verhoogt.

Gamification en e-learning software

Het is mogelijk om via het AFAS-platform speltechnieken te integreren in AFAS e-learning modules. Het is mogelijk de inhoud van externe pakketten, zoals bijvoorbeeld Doczero, dat zich specifiek richt op de zorgsector (met een Doczero Academy of Kennisdesk) ter beschikking te stellen via uw AFAS InSite platform.

Via e-learning die levensechte simulaties nabootst speelt men in het medische milieu in op een onregelmatig werkregime. Er zijn veel eindgebruikers mogelijk. De tijdsdruk voor implementaties wordt leefbaar en het belangrijkste is uiteraard dat de patiëntveiligheid verhoogt. Een cursusaanbod voor hoogstaande kwalitatieve gezondheidszorg is binnen handbereik.