Terug

Employee experience voor meer verbondenheid

De zorg heeft veel moeilijk vervulbare vacatures en heeft te maken met een (zeer) krappe arbeidsmarkt. De meeste HRM’ers in de zorg (73%) verwachten dat de personeelstekorten de komende jaren gaan toenemen. Dat maakt het des te belangrijker om bestaande medewerkers aan boord én tevreden te houden.

Zeker in de snel veranderende en veeleisende zorgsector is het belang van employee engagement oftewel betrokken medewerkers cruciaal. Employee engagement staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst bij HRM’ers in de Zorg. 

Hoe zorg je voor een goede employee experience?  

Het creëren van een goede employee experience is een belangrijke taak voor HR. 5 tips om dit concreet te maken. 

1. Focus op interne HR communicatie

Employee engagement valt of staat met de juiste interne communicatie. Medewerkers vinden communicatie vanuit de organisatie belangrijk en willen dan ook regelmatig berichten ontvangen. Maar hoe zorg je als HR ervoor dat al jouw medewerkers die berichten ontvangen? Het zorgpersoneel zit immers niet dagelijks achter een computer. 

Digitalisering is het antwoord. Meer dan 90% van niet-kantoor medewerkers maakt gebruik van een smartphone. Hier liggen zeker voor organisaties in de zorg grote kansen. Zo is bijvoorbeeld de AFAS pocket app uitermate geschikt voor communicatie met medewerkers van de organisatie. 

2. Het perfecte onboardingsproces

Een korte indruk van valkuilen in het huidige onboardingsproces:

  • Nieuwe collega’s worden niet voorgesteld aan collega’s in dezelfde shift.
  • De nieuwe medewerker krijgt een stortvloed aan informatie.
  • De nieuwe medewerker start direct met werken en moddert maar wat aan.
  • De nieuwe aanwinst mist de lunchpauze want niemand vertelt hoe laat er geluncht wordt.
  • De nieuwe medewerker gaat uitgeput naar huis. De eerste indruk is niet goed en de nieuwe collega vraagt zich af of hij überhaupt nog terug wil komen.

Bovenstaande zaken dragen uiteraard niet bij aan een positieve employee experience. Het verschil maken met employee experience begint dus al op het moment dat de medewerker bij de organisatie solliciteert.

3. Focus op ontwikkeling van de medewerker

‘Vrijwel elke medewerker heeft behoefte aan ontwikkeling. Het draagt bij aan autonomie, zelfsturing en werkgeluk. Opleiding en ontwikkeling van medewerkers zou eigenlijk een centrale positie in de organisatie moeten hebben. Volgens het zorgpersoneel is dit in 63% van de organisaties het geval.

61% van de medewerkers ervaart autonomie in de zorg. Dat is belangrijk, want medewerkers die geen autonomie voelen, voelen zich minder verbonden met de organisatie. Wat blijkt? Slechts 15% van de organisaties met een lage employee engagement, investeert veel in ontwikkeling voor medewerkers. Als we kijken naar organisaties met een hoge employee engagement, investeert bijna de helft van deze werkgevers fors in de ontwikkeling van medewerkers.

De relatie tussen het faciliteren van ontwikkeling door de werkgever en employee engagement is dus absoluut aanwezig. Meer dan de helft van de medewerkers in de zorg is niet tevreden met hun loopbaanperspectief. Doe hier als HR je voordeel mee!

4. Waardering

Bedank je medewerkers voor hun inzet. Uit onderzoek van Harvard Business Review moet je medewerkers drie keer zoveel positieve dan negatieve feedback geven. Dit leidt tot veel meer tevreden medewerkers. Dat zien we namelijk terug bij 71% van de organisaties met een hoge employee engagement. Zij geven medewerkers regelmatig positieve waardering. Dit tegenover slechts 41% van de organisaties met een lage employee engagement.

Waardering kan uiteraard in geld getoond worden maar er zijn uiteraard veel meer mogelijkheden. Denk aan het organiseren van activiteiten zoals een stappenchallenge of  een spelletjesavond of geef eenvoudigweg een bedankje.

5. Luister naar medewerkers 

Medewerkers voelen zich gewaardeerd als er naar ze geluisterd wordt. Creëer een feedbackcultuur. Geef medewerkers het vertrouwen om hun feedback te delen met elkaar en de organisatie. Waardeer medewerkers die de organisatie verbeterpunten aanreiken en doe ook daadwerkelijk iets met de ontvangen feedback. HR kan dit al dan niet meenemen in haar beleid. Ook in deze is communicatie belangrijk. Communiceer met je medewerkers wat wel en niet kan en beargumenteer gemaakte keuzes. Een mooi bruggetje naar tip 1.

Hoe draagt dit bij aan betere zorg?  

Medewerkers maken het verschil. Er is geen sector waarvoor dat meer opgaat dan voor de zorg. Als HR erin slaagt medewerkers meer tevreden en betrokken te laten zijn, dan werkt  dit direct door in de dagelijkse zorg en de tevredenheid van patiënten/klanten.