Overslaan en naar de inhoud gaan
overzicht
17 juli 2018
Leestijd: 2 minuten
Thema: wnra
Auteur: Marijn de Kort

Wnra: tijdelijke uitzondering veiligheidsregio's

Al eerder liet de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de Brandweerkamer per brief weten de veiligheidsregio’s één jaar extra de tijd willen gunnen voor de overgang naar het private arbeidsrecht. Deze wens is nu verder uitgewerkt door de het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in een brief aan de Tweede Kamer en in een brief aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s. De overheid geeft hiermee gehoor aan de oproep vanuit de belangenverenigingen vanuit de veiligheidsregio’s.

/sites/default/files/styles/600px_wide/public/media/artikelen/2018-12/IJK_8361.jpg?itok=zmLFWru5

Achtergrond

Tijdens de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is het de minister van JenV gebleken dat de situatie binnen de Veiligheidsregio’s zeer complex is vanwege de verscheidenheid aan arbeidsvoorwaarden die gelden voor groepen medewerkers binnen het personeelsbestand. De minister besteedt in zijn brieven specifieke aandacht aan het belang van de brandweervrijwilligers binnen de keten. Het is enigszins opmerkelijk te noemen dat er geen expliciete aandacht is voor het feit dat door de overgang naar het private arbeidsrecht de rechtspositionele status van “vrijwilligheid” misschien meer onder druk komt te staan.

Gelet op de complexiteit en de zorgvuldigheid die betracht moet worden bij de overgang van het ambtenarenrecht naar het private arbeidsrecht is de minister van BZK voornemens de invoering van de Wnra voor de Veiligheidsregio’s uit te stellen tot (tenminste) 1 januari 2021. Maar het uitstel zal niet voor het ambulancepersoneel in dienst van de veiligheidsregio’s gaan gelden. Hierover was nog onduidelijkheid in de sector.

Voortgang

Deze uitzondering moet nog worden meegenomen in het op handen zijnde wetgevingsproces. Ook zullen de sociale partners die betrokken zijn bij de arbeidsvoorwaardenvorming van het personeel van de veiligheidsregio’s, overleg voeren over het langer toepassen van de CAR-UWO (tot 2021) en de weg naar het private arbeidsrecht. Het ministerie van JenV monitort de voortgang van het dossier.

De minister informeert de Tweede Kamer nader over het dossier in de tweede helft van 2018.

Bron: VNG

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met jouw organisatie in gesprek over het realiseren van doelen en ambities in (HR)bedrijfsvoering. Dit doen we samen met jou en onze toegewijde specialisten. Zij zorgen voor de juiste oplossing op het juiste moment. Dat kan door de inzet van dienstverlening op maat of implementatie van onze innovatieve software. Zo brengen we jouw organisatie verder.