Terug

Trends in leren: techniek heeft de toekomst

Leren is formeel jarenlang een eendimensionaal thema geweest. Grote groepen leerlingen in een klassiek klaslokaal met een docent die zijn kennis mondeling overbrengt. Naast deze klassieke vorm van leren (opleidingen en cursussen), hebben zich echter ook altijd informele leereffecten voorgedaan. Deze ontwikkeling vindt plaats door met collega’s te praten, mee te kijken en te oefenen op de werkvloer. Feedback vragen en geven is een belangrijk onderdeel binnen deze ontwikkeling.

Er werden speciaal gepositioneerde learning-and-developmentfuncties bij organisaties gecreëerd. Met de opkomst van de IT is de weg vrijgemaakt voor online leren wat zorgt voor een aanvulling op de meer traditionele leermodellen. Professionals kunnen met online leren op individuele momenten en in de eigen snelheid kennis en vaardigheden opdoen. Uit onderzoek van IJK, uitgevoerd in de zomer van 2018 onder directie, management en HR professionals in de publieke sector, blijkt dat bijna de helft (47%) van de ruim 130 respondenten het leren en ontwikkelen van medewerkers digitaal ondersteunt.

Directietafel

Het management van organisaties heeft vandaag de dag steeds meer door dat digitalisering een onlosmakelijk onderdeel uit moet maken van hun bedrijfsstrategie. Juist door deze verschuiving is het bijbrengen van hoogwaardige kennis en vaardigheden steeds vaker een directiethema. Het management moet ervoor zorgen dat de medewerkers klaar zijn om in de nieuwe wereld productief te zijn en blijven. Het draait hier niet alleen maar om nieuwe zaken leren, maar ook om het afleren van bestaande routines en het omdenken bij het oplossen van uitdagingen. Hiervoor kan een directie gelukkig bouwen op meerdere specialisten binnen de organisatie: HRM, leer- en ontwikkelfunctionarissen, digitale projectleiders etc.

Ondanks het besef van directies dat leren en ontwikkelen een integraal onderdeel is van goed presteren, blijkt er in de praktijk nog vrij weinig zicht te zijn op de daadwerkelijke ontwikkeling van medewerkers. Onderzoek wijst uit dat slechts een kwart van de respondenten, namelijk 23%, actueel inzicht heeft in de talenten en prestaties van de medewerkers en het management. Een groter gedeelte, 37% van de respondenten, heeft dat niet.

Daarnaast stelt een minderheid, 20% van de respondenten, meetbare prestatie-indicatoren op voor medewerkers en management en stuurt daar ook op. Een groot gedeelte, 45%, geeft aan niet op deze manier te werken.

Lees verder...

Dit is een gedeelte van een artikel in de whitepaper 'Van ontwikkelen naar presteren'. Wilt u meer weten over trends op het gebied van leren en presteren? Vraag deze whitepaper dan kosteloos aan.