Overslaan en naar de inhoud gaan
overzicht
11 september 2020
Leestijd: 2 minuten
Thema: salaris en arbeidsvoorwaarden

Vraag compensatie transitievergoeding aan voor 1 oktober 2020

Werkgevers kunnen worden gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Voor de oude gevallen verstrijkt binnenkort de termijn waarbinnen de compensatie kan worden aangevraagd. Het gaat hierbij om de gevallen waarbij er een transitievergoeding is betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. De termijn verstrijkt op 1 oktober 2020.

/sites/default/files/styles/600px_wide/public/media/artikelen/2020-09/IJK_9050.jpg?itok=9isoAHlC

Te verstrekken gegevens

De indiening bij het UWV van de aanvraag en de te verstrekken documenten door de werkgever verloopt (zoveel mogelijk) digitaal. De documenten die onderdeel uit moeten maken van de aanvraag zijn de volgende:

  • De arbeidsovereenkomst die gesloten is met de betreffende werknemer.
  • Als er geen sprake is van een einde van rechtswege: een bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Deze kan bestaan uit de ontslagbeschikking van het UWV, de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter of de beëindigingsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid met wederzijds goedvinden.
  • In het geval van een einde arbeidsovereenkomst van rechtswege en ziek uit dienst: een verklaring “ziek uit dienst” door de werkgever, de duur van de ziekteperiode van de werknemer en de naam van de gecontracteerde bedrijfsarts.
  • Afschriften van loonstroken van de werknemer waaruit het betaalde loon tijdens ziekte blijkt.
  • De gegevens die zijn gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding.
  • De betalingsbewijzen van de (transitie)vergoeding die de gehele verplichting omvatten.

Betekenis voor de praktijk

Je hebt nog tot en met 30 september 2020 de tijd om compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die je hebt betaald bij ontslag wegens langdurige ziekte. Let op: het gaat hierbij om de oude gevallen waarbij er een vergoeding is betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. De vergoedingen die je hebt betaald na 1 april 2020 of toekomstig nog gaat betalen, kun je blijven terugvragen. Dit kan tot een termijn van zes maanden na volledige voldoening van de vergoeding aan de werknemer.
 

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met jouw organisatie in gesprek over het realiseren van doelen en ambities in (HR)bedrijfsvoering. Dit doen we samen met jou en onze toegewijde specialisten. Zij zorgen voor de juiste oplossing op het juiste moment. Dat kan door de inzet van dienstverlening op maat of implementatie van onze innovatieve software. Zo brengen we jouw organisatie verder.