Terug

De rol van functioneel beheer

Bij het optimaliseren van processen is de rol van de functioneel beheerder van grote waarde. We zien dat de invulling van deze rol bij iedere organisatie anders is. Hoe je het ook organiseert, een succesvol gebruik van AFAS hangt voor een (groot) deel af van de kennis, kunde en communicatieve vaardigheden van de functioneel beheerder zelf.

Regelmatig worden taken rondom functioneel beheer toebedeeld aan iemand van P&O, de financiële administratie of ICT. Bij grotere organisaties (meer dan 500 medewerkers) is functioneel beheer vaak een aparte discipline.

De functioneel beheerder zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op een goede manier met de applicatie kan werken. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor het beheer van de bestaande functionaliteiten en de uitrol van nieuwe functionaliteiten. Vanuit de organisatie ontvangt de functioneel beheerder gebruikersvragen, wijzigings- en ontwikkelverzoeken. Daarmee is hij een belangrijke schakel tussen bedrijfsvoering, ICT en HRM. Goede communicatieve vaardigheden en softskills zijn daarom een absolute must voor een functioneel beheerder van AFAS.

De meerwaarde van de software van AFAS zit in de continue ontwikkeling van functionaliteiten en mogelijkheden. Organisaties zijn over het algemeen prima in staat om het (operationele) beheer van AFAS te organiseren, maar is de doorontwikkeling van de applicatie niet voor iedere organisatie weggelegd. Dit blijkt ook uit ons onderzoek: 80% van de respondenten is ervan overtuigd dat er meer te halen is uit de systemen waarmee zij werkt.

Figuur 1: Ons e-HRM systeem heeft meer potentie

Figuur 1: Ons e-HRM systeem heeft meer potentie

En dat organisaties het voordeel zien van de transitie naar e-HRM blijkt ook uit ons onderzoek.

Figuur 2: Transitie naar e-HRM

Figuur 2: Transitie naar e-HRM

Beide figuren laten zien dat e-HRM belangrijk is voor organisaties maar ook dat er ruimte is voor verbetering. Om de systemen optimaal te benutten en ze een positieve bijdrage te laten leveren aan de organisatie, is een goed functioneel beheer van onschatbare waarde.

U zoekt een functioneel beheerder?

Het profiel van een functioneel beheerder met werkervaring en kennis van AFAS is schaars. Als AFAS partner start IJK daarom een traineeship functioneel beheer AFASwaarin we in een jaar tijd een beginnend functioneel beheerder opleiden naar een professional.