Terug

Anticiperen op personeelstekorten

Voor de zorgsector waar het menselijk kapitaal in veel gevallen letterlijk van levensbelang is, vormen de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen een steeds groter wordende uitdaging. De tekorten en de druk op het bestaande personeel (met alle gevolgen van dien) namen in de afgelopen tijd verder toe. Hoe ga je als zorginstelling om met de krapte op de arbeidsmarkt? En hoe houd je de vraag naar werk en het aanbod van werk in tijden met een hoge werkdruk binnen jouw organisatie zo goed mogelijk in balans? En hoe speel je als organisatie tegelijkertijd slim in op een steeds veranderende omgeving of op wensen vanuit de maatschappij?

Aangezien voortdurende verandering voor organisaties de enige constante vormt, moeten organisaties goed onderzoeken hoe zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en reageren op toekomstige ontwikkelingen. Veel zaken die veranderen voor organisaties zijn van invloed op de personele bezetting. Een toenemende vraag naar zorg leidt meestal direct tot een toename van de personeelsbehoefte. Een veranderende vraag of behoefte vanuit de maatschappij kan vragen om andere competenties of kennis. Hoe speel je als zorgorganisatie snel en effectief in op deze wijzigingen? En hoe anticipeer je zo goed mogelijk op de knelpunten die hierdoor kunnen ontstaan?

Door middel van strategische personeelsplanning kun je als zorgorganisatie beter anticiperen op huidige én toekomstige ontwikkelingen en ben je in staat zo effectief mogelijk de optimale personele bezetting te borgen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor HRM in de zorg is dit na ‘de basis op orde’ het belangrijkste thema. Meer dan de helft noemt het zelf als één van de twee belangrijkste thema’s. Toch vind slechts 22% dat SPP voldoende aandacht en vorm krijgt. En dat terwijl in 73% van de zorgorganisatie de personeelstekorten de komende jaren oplopen. Door SPP praktisch toe te passen bereik je het beste resultaat. Je hebt hierbij structureel antwoord op de vragen: Welk personeel is er nu binnen mijn organisatie aanwezig? Welk personeel heb ik nu nodig en welk personeel heb ik straks (bijvoorbeeld over een jaar of over 3 jaar) nodig?

Hoe draagt SPP bij aan betere zorg?

Strategische personeelsplanning helpt te anticiperen op minder voorspelbare omstandigheden. SPP vormt daarmee een krachtig instrument waarmee het lijnmanagement binnen jouw organisatie in staat wordt gesteld om voor de eigen afdeling/team de beschikking en inzet van medewerkers (vast en flex) zo veel mogelijk vooruit te plannen, vaak gebaseerd op scenarioplanning. Door SPP te verankeren in de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld door SPP te koppelen aan de jaarlijkse teamplannen/gesprekscyclus) draagt de organisatie bij aan een optimale personele bezetting. Nu en in de toekomst. Hierdoor beschik je als organisatie steeds vaker over de inzet van de juiste medewerkers op het juiste moment en ben je als zorginstelling in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen. Het uiteindelijke resultaat: goede kwaliteit van zorg, met de juiste medewerkers tegen acceptabele kosten.