Ziekte en arbeidsongeschiktheid in de gemeentelijke sector

Tijdens deze training nemen we je mee in de belangrijkste regels die gelden op het gebied van arbeidsongeschiktheid. De training is toegespitst op de HRM-praktijk in de gemeentelijke sector. Daarnaast besteden we aandacht aan tal van vragen rondom arbeidsongeschiktheid. Er is ruimte voor de inbreng van eigen vragen en/of casuïstiek.

Na afloop van de training:

  • ben je op de hoogte van de belangrijkste regels die gelden tijdens arbeidsongeschiktheid op basis van de wet en de Cao Gemeenten/SGO;
  • ben je op de hoogte van de manieren waarop je een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer kunt beëindigen;
  • weet je meer over welke mogelijkheden er zijn om arbeidsongeschikte werknemers te sanctioneren;
  • ben je volledig op de hoogte van de afschaffing van het derde ziektejaar;
  • weet je meer over de regels die gelden in geval van samenloop van arbeidsongeschiktheid en zwangerschap;
  • weet je alles over rechten en plichten tijdens re-integratie;
  • ben je op de hoogte van de belangrijkste regels uit de Ziektewet en de WIA, ook wanneer je eigenrisicodrager bent.

Doelgroep

HR adviseurs, HR medewerkers en verzuimspecialisten van organisaties die onder de Cao Gemeenten of SGO vallen.

Prijs

€ 625,- (vrij van btw) RAP klanten 
€ 725,- (vrij van btw) niet RAP klanten

Deze training gaat alleen door bij minimaal 6 deelnemers.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op via 0492 - 50 66 60 of stuur een bericht naar goedbekend@ijk.nl.

Klik op onderstaande datum/data voor meer informatie en aanmelden.

Open inschrijving