Verlof verhelderd - Voortgezet Onderwijs (On Demand)

Weet jij of een werknemer zijn verhuisdagen aansluitend moet opnemen? Waar moet je ook alweer aan denken als je werknemer lang buitengewoon verlof aanvraagt, en zijn de voorwaarden voor kortdurend zorgverlof eigenlijk hetzelfde als die van langdurend zorgverlof?

Het antwoord op deze vragen, en meer, vertellen we je in onze kennisvideo over verlofvormen in het VO. In een uurtje, op een zelfgekozen moment, praten we je bij over de verschillende verlofvormen in het VO. De centrale thema’s:

  1. Kortdurend verlof
  2. Lang buitengewoon verlof
  3. Zorgverlof

Na het bekijken van de kennisvideo weet je wat er in de cao staat over verlof, maar ook waar je als organisatie nog mee aan de slag moet. Bijvoorbeeld omdat de cao ruimte laat voor discussie, of omdat het goed is om nog aanvullende afspraken te maken op schoolniveau.

Doelgroep

HR-adviseurs, HR-medewerkers, bestuurders

Data

Op ieder moment dat je wilt.

Prijs

€ 100,- (vrij van btw) RAP klanten

€ 125,- (vrij van btw) niet RAP klanten

Open inschrijving