Kennisevent: Arbeidsrecht voor HR

Als HRM’er begeef jij je continu op het snijvlak tussen arbeidsrecht en HR. Aangezien je één van de drijvende krachten binnen de organisatie bent, is het belangrijk om bij te blijven! Verdiep je kennis over onderwerpen zoals ontslag op staande voet, verplichte scholing, ZZP'ers of disfunctioneren. En wat weet je eigenlijk over “amplitie”?

RAP organiseert een evenement speciaal voor jou, met specifieke aandacht voor de onderwerpen die spelen binnen je eigen sector (overheid, onderwijs en zorg). Kom op donderdag 21 november naar de Brainport Human Campus in Helmond, doe nieuwe inzichten op en deel jouw eigen ervaringen en uitdagingen met andere HR-professionals.

Of je nu op zoek bent naar praktische tips, juridisch advies of strategische inzichten: op deze dag komt alles voorbij. Bovendien kun je zelf kiezen bij welke sessies je aansluit. RAP verwelkomt je graag!

Programma

09:30 uur  Ontvangst

10:00 uur  Welkom en introductie

10:15 uur  Ontslag op staande voet – do’s & dont’s

11:15 uur  Break Out 1 *

12:00 uur  Lunch

13:00 uur  Break Out 2 *

14:00 uur  De Grote Arbeidsrecht Quiz

14:30 uur  Best practice award - Wie is de RAP-ambassadeur van 2024?

14:45 uur  Wrap-up en afsluiter

15:15 uur  Netwerkmoment met borrel

*Hieronder vindt je een toelichting op inhoud van de keynote en break-outsessies die plaatsvinden.

Inhoud van programma

Keynote; Ontslag op staande voet – do’s & dont’s

Ontslag op staande voet bevat heel wat juridische haken en ogen: er moet niet alleen een dringende reden voor zijn, maar je moet ook nog eens snel handelen. Hoe pak je dit het beste aan? En wat zijn de gevolgen als het ontslag standhoudt, of juist niet? Fons Smid, advocaat arbeidsrecht bij Holla Legal & Tax, praat je bij over de do’s en dont’s bij ontslag op staande voet.

Break-out 1;

Alle sectoren – Verplichte scholing onder de Wet TVA
Op 1 augustus 2022 trad de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Deze wet bevat ook regels over ‘kosteloze scholing’. Wat betekent dit voor het strategisch opleidingsplan binnen je organisatie? Welke afspraken mag je nog maken met medewerkers-in-opleiding? Is een studiekostenbeding voortaan onmogelijk? En hoe ga je om met het overnemen van studiekostenschuld van nieuwe medewerkers? Nora Kalai, HRM-professional bij Reijn, vertelt je er meer over.

Alle sectoren – Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling mag je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je medewerkers geven. In deze sessie bespreekt Guus Leenen, fiscaal expert bij IJK, thema’s als: wat is de uitruilregeling? Hoe kan je een fiets van de zaak vergoeden? En onder welke voorwaarden mag je een geschenk aan je medewerker geven?

Sector Overheid – Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
Via de RVU-regeling kunnen medewerkers op een financieel voordelige manier eerder met pensioen. Tijdens deze bijeenkomst werpt Leffert Snackers, jurist arbeidsrecht & HRM bij RAP, het licht  op RVU-regelingen binnen de sectoren Gemeenten, Waterschappen en Veiligheidsregio’s.

Sector Onderwijs – Schorsing, disciplinaire maatregelen en overplaatsing
Soms gebeurt er iets waardoor je de medewerker tijdelijk niet wil toelaten op het werk. Bijvoorbeeld omdat je een gebeurtenis wil onderzoeken. Je kunt de medewerker dan tijdelijk schorsen. Heeft iemand zich echt ontoelaatbaar gedragen? Dan kun je een disciplinaire maatregel opleggen. Hanne Sanders en Charelle van Tilborg, beiden jurist arbeidsrecht & HRM bij RAP, bespreken wanneer je welke keuze maakt, en welke voorwaarden de cao hieraan stelt. Ook nemen ze je mee in de regels rondom overplaatsing. Wanneer mag je iemand verplicht overplaatsen? En welke afwegingen maak je daarbij?]

Sector Zorg –  Ziekteverzuim
Als je medewerker ziek wordt, is het doel: zo snel en gezond mogelijk terugkeren in het eigen werk. Wat zijn de belangrijkste juridische kaders als je medewerker ziek wordt? En wat zegt de cao hier allemaal over? Lydia van Bokhoven en Willem Reniers, juristen arbeidsrecht & HRM bij RAP, nemen je mee in de regels rondom arbeidsongeschiktheid op basis van de cao VVT en cao Gehandicaptenzorg.]

Break-out 2:

Alle sectoren – Amplitie
Bloeij wil samen met organisaties focussen op amplitie: het versterken van medewerkers. Zo kun je namelijk het welbevinden van medewerkers en daardoor het functioneren in het dagelijks leven en werk versterken. In deze workshop gaat Anne Smulders, directeur bij Bloeij, in op de theorie van amplitie en neemt ze je mee in de toegevoegde waarde van amplitief werken binnen jouw organisatie.]

Alle sectoren – Disfunctioneren
Je hoopt natuurlijk dat al je medewerkers goed functioneren. Maar wat als dat niet zo is? Hoe stel je dan een goed verbetertraject op, en welke eisen stelt een rechter hieraan? Welke rol is weggelegd voor de leidinggevende, en wat zijn de valkuilen? En tot slot: wat doe je als het verbetertraject geen succes blijkt? Hanne Sanders en Sophie van de Berg, juristen arbeidsrecht & HRM bij RAP, praten je bij.

Alle sectoren – ZZP
Caspar Otten, jurist bij Haert, vertelt je alles over de nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van ZZP’ers. Weet jij wanneer er sprake is van een gezagsverhouding? Of wat een opdracht geschikt maakt voor ZZP? Na deze sessie ben je helemaal up-to-date.

Sector Overheid – Integriteit en grensoverschrijdend gedrag
O jee! Een melding over ongewenst gedrag. Wat nu? Leffert Snackers, jurist arbeidsrecht & HRM bij RAP, vertelt je meer over de kaders rondom integriteit en ongewenst gedrag in de gemeentelijke sector. Welke wet- en regelgeving is van belang? En hoe ga je er in de praktijk mee om als er een melding bij je binnenkomt? Leffert helpt je op weg met praktische adviezen.

Sector Onderwijs – Ziekte en vakantie
Vakantieregelingen in het onderwijs… Zijn die niet al ingewikkeld genoeg? Jazeker! Toch wordt het nóg een stapje complexer als je medewerker ziek is en de schoolvakanties voor de deur staan. Charelle van Tilborg, jurist arbeidsrecht & HRM, maakt je wegwijs in het oerwoud van wetten, cao-regels en rechtspraak over dit thema.

Prijs

Deelname kost € 95,- per persoon. Kom je met meerdere personen vanuit één organisatie? Dan kan elke extra deelnemer zich inschrijven voor € 50,- per persoon.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden, klik op onderstaande datum.

Open inschrijving