Certificeringen

Organisaties in de publieke sector moeten voldoen aan wettelijke kwaliteitsnormen. En dat geldt ook voor hun partners. IJK is in het bezit van diverse certificeringen.

Kwaliteitszorgsysteem NEN-EN-ISO 9001-2015

Bij IJK is NEN-EN-ISO 9001 geïmplementeerd als primair kwaliteitszorgsysteem. Alle management-, ondersteunende- en operationele processen en werkwijzen leggen we gedetailleerd vast conform de richtlijnen van NEN-EN-ISO 9001.

ISAE3402 - Type II

De ISAE 3402 verklaring is een internationale standaard voor bedrijven die, net als IJK, outsourcing als dienstverlening aanbieden. Doel van deze verklaring is klanten zekerheid bieden over de kwaliteit van de dienstverlening. Een gecertificeerde accountant heeft vastgesteld dat IJK haar beheersmaatregelen en -doelstellingen correct beschrijft en implementeert in de bedrijfsvoering. IJK is in het bezit van een ISAE 3402, type 1 en type 2.

Milieu ISO 14001

IJK is in het bezit van het milieucertificaat ISO 14001. Dit betekent dat IJK aan strenge milieueisen voldoet. Wij hanteren een milieumanagementsysteem dat er op toeziet structureel aandacht te besteden aan milieu in de bedrijfsvoering. Daarnaast voert IJK de Gold Standard certificering voor energie en gas. Gold Standard draagt bij aan de financiering van nieuwe duurzame energieprojecten, zoals de realisatie van wind- en zonne-energie. Deze projecten helpen de klimaatverandering te beperken en leveren tevens lokale, sociale, economische en milieuvriendelijke voordelen.

Informatiebeveiliging ISO 27001 

IJK is ISO 27001 gecertificeerd. Dit betekent dat IJK aan strenge informatiebeveiligingseisen voldoet. ISO 27001 is namelijk een internationale norm voor informatiebeveiliging. Het is een systeem van beleid en procedures die een organisatie kan implementeren om de beveiliging van haar informatie te beheren en te waarborgen. 

Microsoft Gold Partner – Application Development

IJK is een Microsoft Gold Partner voor Application Development. Dit houdt in dat meerdere softwaredevelopers van IJK in het bezit zijn van de juiste actuele certificeringen van Microsoft. Zij worden hier op regelmatige basis op getoetst. IJK maakt ook gebruik van de cloud diensten van Microsoft, Azure en Office365. Alle cloud diensten van Microsoft zijn hierbij ISO27001 gecertificeerd en voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Bekijk het volledig overzicht van de compliance van Microsoft cloud diensten.  

AFAS Partner

IJK is de grootste AFAS Partner in Nederland. Bij IJK werken een groot aantal gecertificeerde AFAS Experts. Zij worden op regelmatige basis in het gebruik van AFAS getraind en getoetst. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van de cloud dienst van AFAS Online. De cloudoplossing van AFAS Online is zowel ISO27001 als ISAE3402 gecertificeerd.

Registratie Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

IJK is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat wil zeggen dat IJK als opleidingsinstelling aantoonbaar voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.