Beveiliging

IJK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en zijn er mede op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. IJK neemt daarnaast de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ook voldoet IJK aan de geldende richtlijnen van de AVG/GDPR.

Informatiebeveiliging ISO 27001

IJK is ISO 27001 gecertificeerd. Dit betekent dat IJK aan strenge informatiebeveiligingseisen voldoet. ISO 27001 is namelijk een internationale norm voor informatiebeveiliging. Het is een systeem van beleid en procedures die een organisatie kan implementeren om de beveiliging van haar informatie te beheren en te waarborgen.

Beveiligde klantportal

Daar waar het persoonsgegevens betreft, verloopt alle communicatie en bestandsuitwisselingen via onze beveiligde klantportaal. Hierdoor is alle communicatie te allen tijd beveiligd en versleuteld.

Digitale klokkerluidersregeling

Ondanks de door IJK genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden gebruiken. Hiervoor heeft IJK een digitale klokkenluidersregeling (responsible disclosure procedure).

Medewerkers

Alle medewerkers van IJK hebben een geheimhoudingsplicht en beschikken daarnaast over een verklaring omtrent gedrag (VOG).