Overslaan en naar de inhoud gaan

Sectoren

In de sectoren overheid, zorg & welzijn en onderwijs weten wij goed wat er speelt. Wij kennen de processen, de mensen en de regelgeving.

Gespecialiseerde software en services

Op basis van jarenlange ervaring in de publieke sector zijn passende software en services ontwikkeld. Ontdek wat bij uw organisatie past.

De werkdruk bij leraren en docenten is hoog. Dit maakt het goed organiseren van onderwijs ondersteunende activiteiten belangrijk. Het ontlasten van leraren en docenten draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. IJK is zowel gespecialiseerd in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), speciaal onderwijs (so), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) als wetenschappelijk onderwijs (wo). IJK stelt alles in het werk om uw leraren en docenten lucht te geven.

De overheid is een bijzondere sector. Gemeenten, waterschappen, provincies, ZBO’s en rijksoverheden zijn het fundament onder onze samenleving. En democratie. Daarom hebben de ambtenaren, ondanks de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), een juridische uitzonderingspositie. Vastgelegd is de ambtenaren-cao: de CAR-UWO. IJK is geworteld in de overheid. Ruim vijfentwintig jaar geleden ontstaan als administratiekantoor voor gemeenten, gegroeid tot een overheidsexpert op het gebied van software en services.

Of het nu gaat om verpleeg-, verzorgingshuizen (VVT), ziekenhuizen of andere organisaties in zorg & welzijn, de zorg voor cliënten en patiënten staat centraal. Zorgverleners zijn gepassioneerd en gedreven met als doel een zo goed mogelijke zorg. Alle samenwerkende organisaties in de zorg zijn zich hiervan bewust. Dit geldt ook voor IJK. IJK is geworteld in de publieke sector. Onze software en services zijn erop gericht dat uw medewerkers zich kunnen richten op de zorg.

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met u in gesprek over het efficiënter en overzichtelijker maken van uw processen. Dit doen we met procesoptimalisatie, HR-analytics, personeelsplanning, salaris en arbeidsvoorwaarden of de gesprekkencyclus. Zo brengen we uw organisatie verder.