Terug

Vrije ruimte binnen de werkkostenregeling naar 3% in 2023

In 2023 stijgt de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) tijdelijk naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Dit is voorgesteld in de 4e nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Eerder werd al duidelijk dat de vrije ruimte wordt verhoogd van 1,7% naar 1,92%. De vrije ruimte bij een loonsom van precies € 400.000 stijgt hierdoor van € 6.800 naar € 7.680. Door de verhoging kunnen werkgevers meer onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. Dat kan een welkome arbeidsvoorwaarde zijn bij de hoge inflatie en energieprijzen in deze tijd.

Extra onbelaste vergoeding

De verhoging is wel met name bedoeld voor werkgevers met weinig personeel. Een rekensom leert dat er een extra onbelaste vergoeding mogelijk is van € 110 per werknemer, indien een werkgever 8 werknemers heeft die samen € 400.000 verdienen.

Om een grotere groep werkgevers tegemoet te komen is voorgesteld om de vrije ruimte te verruimen naar 3%, zoals dat ook in 2020 en 2021 het geval was. Hierdoor wordt de vrije ruimte € 12.000 in plaats van € 7.680.

Tegemoetkoming medewerkers

De extra ruimte biedt mogelijkheden voor werkgevers. Om deze ruimte optimaal te benutten kan je nu al inventariseren waar de behoefte ligt om werknemers tegemoet te komen. Suggesties vind je in het artikel: Hoe de WKR je kan helpen om personeel aan te trekken én te behouden.