Overslaan en naar de inhoud gaan
overzicht
23 november 2018
Leestijd: 2 minuten

Geen eenmalige uitkering voor wethouders door herindelingsverkiezing?

Op 21 november 2018 vonden gemeentelijke herindelingsverkiezingen plaats. Per 1 januari 2019 vormen namelijk diverse afzonderlijke gemeenten één nieuwe gemeente. Dit betekent verandering in de samenstelling van de raad met gevolgen voor de eenmalige uitkering van de wethouders.

/sites/default/files/styles/600px_wide/public/media/artikelen/2018-11/IJK_7780.jpg?itok=-xUR7abQ

Op 2 januari 2019 worden de wethouders benoemd en vindt de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente plaats. Is het juist dat deze wethouders geen recht hebben op de eenmalige uitkering van € 450 in het jaar 2019 ?

Wat zegt de wet?

In de cao-Rijk, die wat betreft de eenmalige uitkeringen van toepassing is, staat het volgende:

“Alle medewerkers die op 1 januari 2019 een aanstelling binnen de sector Rijk hebben ontvangen in januari 2019 een eenmalige uitkering van €450,- bij een formele gemiddelde arbeidsduur van 36 uur. Medewerkers die op 1 januari 2019 geen bezoldiging ontvangen, hebben geen aanspraak op de eenmalige uitkering, tenzij er sprake is van buitengewoon verlof van maximaal zes weken.”

Op grond van artikel 56, derde lid Wet Arhi worden de wethouders van de sinds 1 januari 2019 nieuw ontstane gemeente benoemd in de raadsvergadering op de eerste werkdag na de herindeling. Dat wil zeggen 2 januari 2019. Zoals staat opgenomen in artikel 4 en 28 van het Rechtspositiebesluit wethouders, worden de financiële voorzieningen door de wethouders genoten met ingang van de dag van de benoeming. Betrokkenen ontvangen dus het salaris, de onkostenvergoeding etc. ten laste van de nieuwe gemeente vanaf 2 januari 2019. Maar aangezien de eenmalige uitkering wordt bepaald door de datum 1 januari 2019 hebben deze wethouders geen recht op de €450. 

Benoeming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 is niet mogelijk, mede vanwege het feit dat een wethouder bevoegdheden niet met terugwerkende kracht kan uitoefenen.

Stoppende en startende wethouders

Dit geldt ook voor de wethouders die niet doorgaan als wethouder in de heringedeelde gemeente: hun functie eindigt per 31 december 2018. Hetzelfde is van toepassing bij de wethouders die niet eerder wethouder waren voordat zij in de nieuwe gemeente worden benoemd per 2 januari 2019 of die per deze datum wethouder worden in een geheel andere gemeente: zij starten in hun nieuwe functie een dag “te laat”.

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met jouw organisatie in gesprek over het realiseren van doelen en ambities in (HR)bedrijfsvoering. Dit doen we samen met jou en onze toegewijde specialisten. Zij zorgen voor de juiste oplossing op het juiste moment. Dat kan door de inzet van dienstverlening op maat of implementatie van onze innovatieve software. Zo brengen we jouw organisatie verder.