Overslaan en naar de inhoud gaan
overzicht
11 november 2019
Leestijd: 4 minuten
Thema: salaris en arbeidsvoorwaarden

De WAB en de Wnra, wat betekent dat voor de transitievergoeding?

Per 1 januari 2020 wijzigt de transitievergoeding door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die dan in werking treedt. De transitievergoeding wordt o.a. verruimd voor korte dienstverbanden en in hoogte versoberd voor lange dienstverbanden en 50-plussers. De Wab kent overgangsrecht. Wat houdt dit in en hoe kun je hier slim mee omgaan? In dit artikel leggen wij dit uit.

/sites/default/files/styles/600px_wide/public/media/artikelen/2018-03/bij-people-analytics-gaat-het-om-voorspellen.png?itok=XfuMzGrM

Wijzigingen transitievergoeding

Recht op vergoeding

Op dit moment ontvangen werknemers, die werkzaam zijn in privaatrechtelijke organisaties, een transitievergoeding bij beëindiging van een dienstverband dat ten minste 24 maanden heeft geduurd. Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers al vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op deze vergoeding. Dit betekent dat ook een transitievergoeding moet worden betaald aan een werknemer waarvan het dienstverband eindigt tijdens de proeftijd. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) krijgen ook gemeenten en openbare scholen per 1 januari aanstaande met de transitievergoeding te maken.

Als de arbeidsovereenkomst eindigt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Hoogte vergoeding

Het wordt goedkoper om afscheid te nemen van werknemers met een dienstverband van meer dan 10 jaar. Op dit moment bouwen werknemers 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar op over de eerste 10 dienstjaren en 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar vanaf het 11e dienstjaar. Vanaf 1 januari bouwt een werknemer, ongeacht de lengte van het dienstverband, 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar op. De extra opbouw voor 50 plussers met een dienstverband van meer dan 10 jaar bij dezelfde werkgever verdwijnt. Zij ontvingen over ieder dienstjaar een 1/2 maandsalaris. N.B. De hoogte van de transitievergoeding bij een dienstverband korter dan twee jaar is minimaal.

Inzetbaarheidskosten

Kosten die de werkgever maakt om de inzetbaarheid van de werknemer op een andere functie binnen de eigen organisatie te vergroten, mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Voorheen gold dit alleen voor de inzetbaarheid buiten de eigen organisatie.

Vervangende voorziening

De WAB regelt dat een transitievergoeding niet verschuldigd is bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen als sociale partners in de cao een vervangende voorziening treffen. De voorziening hoeft niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Wel moet de voorziening bijdragen aan het beperken van werkloosheid (zoals outplacement of scholingsfaciliteiten) of een redelijke financiële vergoeding zijn. Het is aan cao-partijen om te bepalen wat redelijk is. Een combinatie van voorzieningen is ook mogelijk. Voorwaarde is wel dat in de cao uitdrukkelijk is bepaald dat de transitievergoeding niet verschuldigd is. Een voorbeeld van een redelijke financiële vergoeding kan een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering zijn.

Overgangsrecht privaatrechtelijke organisaties

De nieuwe berekening van de transitievergoeding geldt direct per 1 januari 2020. Er zijn enkele gevallen waarvoor de wetgever overgangsrecht heeft gemaakt. De huidige berekening van de transitievergoeding wordt ook na 1 januari toegepast als de werkgever vóór 1 januari 2020:

• de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd;

• de ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend;

• het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter heeft ingediend;

• schriftelijke instemming met de opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer heeft ontvangen, terwijl hij de arbeidsovereenkomst pas na 1 januari 2020 opzegt. Hierbij is het wel van belang dat de bedenktermijn van 14 dagen voor de werknemer voorbij is en de werknemer de instemming niet herroept. Maakt de werknemer gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is de arbeidsovereenkomst niet vóór 1 januari geëindigd en moet u de nieuwe berekening toepassen.

Slimme keuzes maken

Werk je binnen de privaatrechtelijke sector en wil je de kosten van de transitievergoeding zo laag mogelijk houden, dan kun je slim gebruik maken van het overgangsrecht. Je kunt bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst van een oudere werknemer beter niet vóór maar op of na 1 januari 2020 beëindigen. Of wanneer je snel tot een vaststellingsovereenkomst wilt komen met een werknemer, kun je hem wijzen op zijn ruimere recht als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór 1-1-2020 wordt ingezet. Voor beëindiging van het dienstverband van langdurig arbeidsongeschikte werknemers is het aantrekkelijker om in 2019 afscheid van elkaar te nemen. De werknemer krijgt dan een hogere transitievergoeding terwijl de werkgever het na 1 april 2020 met terugwerkende kracht gecompenseerd krijgt.

Lees meer over de transitievergoeding in het HRM-kennissysteem RAP of bereken de transitievergoeding op arbeidsmarktinbalans.nl

Klaar voor de volgende stap?

Bij IJK doen we wat we beloven. Graag gaan we met jouw organisatie in gesprek over het realiseren van doelen en ambities in (HR)bedrijfsvoering. Dit doen we samen met jou en onze toegewijde specialisten. Zij zorgen voor de juiste oplossing op het juiste moment. Dat kan door de inzet van dienstverlening op maat of implementatie van onze innovatieve software. Zo brengen we jouw organisatie verder.